Sotilaan toimintakyky on osa jokapäiväistä koulutusta

Kainuun prikaati 13.8.2018 9.56
Tiedote

Koulutus 2020 -ohjelmassa sotilaan toimintakyky liitetään osaksi kaikkea koulutusta.

Toimintakykykoulutus jakaantuu fyysisen osaan sekä psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen osaan. Jälkimmäisestä osasta käytetään nimitystä taistelijan mieli. Toimintakykykoulutus otetaan käyttöön osana jokapäiväistä koulutusta.

 

Fyysinen toimintakyky

Fyysisen toimintakyvyn tavoitteena on luoda nykyistä tehokkaampi sotilaan fyysistä toimintakykyä parantava harjoitusohjelma, joka otetaan käyttöön varusmieskoulutuksessa. Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen aloitetaan nousujohteisesti heti palveluksen alettua.

Tavoitteena on saada paranemaan erityisesti laskevalla trendillä oleva kestävyyskunto. Liikuntapaikkojen ja -välineiden suunnitelmallisella kehittämisellä saadaan rakennettua toimintaympäristöjä, jotka tukevat fyysisen toimintakyvyn koulutuksessa kehitettäviä ominaisuuksia oikein.

Fyysisen toimintakykyyn liitetään tehtäväkohtaiset vaatimukset, joiden käyttöön ottamisella saavutetaan perusteet oikeille henkilövalintojen ja sijoitusten tekemisille tehtävän fyysinen vaativuus huomioituna. Fyysisesti vaativiin tehtäviin valitaan henkilö, joka pystyy tehtävästä suoriutumaan.

Alokkaat liikuntakoulutuksessa, jonka aiheena on viivajuoksu hiekkakentällä. Harjoite on kymmenen liikkeen kuntopiirin yksi tehtävä.

 

Taistelijan mieli

Taistelijan mielen (psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn) kehittämisen keskiössä on toimintakyvyn kehittyminen niin, että taistelija kykenee toimintakykynsä puolesta vastaamaan toimintaympäristön psyykkisiin, sosiaalisiin ja eettisiin haasteisiin. Ryhmäkiinteyden vahvistaminen nostetaan koulutuksen keskeiseksi tavoitteeksi.

Tavoitteena on ryhmäkiinteyden merkityksen tunnistaminen toimintakyvylle ja ryhmäkiinteyden kehittäminen järjestelmällisesti koko palvelusajan. Ryhmässä tekemisen huomioimisella saadaan kouluttajat ja koulutettavat ymmärtämään ryhmäkiinteyden merkitys suorituskyvylle ja ryhmäkiinteyden huomioiminen kaikessa koulutuksessa.

 

Alokkaat keskustelevat ryhmissä. Ryhmänjohtaja johtaa keskustelua. Tehtävä kuuluu taistelijan mieli case-harjoitukseen. Tehtävän tarkoituksena on oppia tunnistamaan psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviä tekijöitä varusmiespalveluksessa. Varusmiehet pohtivat case-tarinan aihetta suhteessa omiin kokemuksiin ja ajatuksiin.