Puolustusvoimat kokeilee ja kehittää uusia koulutusmenetelmiä asevelvollisten koulutukseen

Pääesikunta 3.7.2018 15.57
Tiedote

Koulutus 2020 -ohjelmalla tavoitellaan korkealaatuista osaamista tehokkailla, moderneilla ja motivoivilla koulutustavoilla. Koulutus 2020 -ohjelman tärkeimmät kokeilut alkavat Porin prikaatin, Rannikkoprikaatin ja Ilmasotakoulun saapumiserän 2/18 alokkaiden koulutuksessa heinäkuussa.

Koulutus 2020 -ohjelman myötä eniten uudistusta on tulossa peruskoulutuskauden, eli alokasjakson ensimmäisten viikkojen koulutukseen. Myös peruskoulutuskauden koulutushaarajaksoa, erikoiskoulutuskautta, sekä myöhemmässä vaiheessa johtajakoulutusta tullaan kehittämään.

Koulutus 2020 -ohjelman uudistuksilla pyritään vastaamaan tulevaisuuden turvallisuusympäristön haasteisiin. Uusia koulutus- ja oppimismenetelmiä kokeillaan rinnakkain systemaattisen arvioinnin kanssa. Arvioinnin kohteena Koulutus 2020 -ohjelman kokeilumallissa ovat muun muassa tehtäväkohtainen osaaminen, toiminta- ja suorituskyky.

Parhaiksi todetut käytänteet voidaan ottaa ketterästi ja nopeasti käyttöön myös muissa joukko-osastoissa. Koko Puolustusvoimien laajuiseen käyttöön uudistukset otetaan vuonna 2020.

Koulutus rakennetaan moduuleiksi ja nykyteknologiaa hyödynnetään enemmän

Koulutus 2020 -ohjelman kokeilumallissa varusmieskoulutus rakennetaan moduuleiksi, jossa myös hyödynnetään nykyteknologiaa aiempaa tehokkaammin. Varusmiesten viikko-ohjelmissa voi vastaisuudessa näkyä esimerkiksi omaehtoista opiskelua, mikroelokuvia tai simulaattorien käyttöä. Uudessa mallissa kouluttajan ote on valmentava. Koulutettavien osaamisen tavoitetaso säilyy korkealla ja tavoitteeseen edetään aiempaa tehokkaammalla ja kokonaisvaltaisemmalla koulutuksella.

Puolustusvoimat varmistaa varusmiesten ja henkilökunnan ajantasaisen osaamisen perustamalla osaamiskeskuksia, joilla on arvioitavinaan ja kehitettävinään kullakin omat erityiset koulutuksen vastuualueet.

Yksittäisen asevelvollisen koulutuspolusta rakennetaan kiinnostava, motivoiva ja tehokas - varusmiehen arjessa oppiminen, harjoittelu ja lepo integroituvat aiempaa ehyemmäksi kokonaisuudeksi.

Koulutus 2020 -ohjelmaa tuetaan uudistushankkeiden yhteisillä päämäärillä

Puolustusvoimat toteuttaa Koulutus 2020 -ohjelman rinnalla myös muita uudistushankkeita. Toimintaympäristökonseptin avulla varusmiesten koulutus- ja harjoittelupuitteita kehitetään aiempaa monikäyttöisemmiksi. Esimerkiksi uusilla tilaratkaisuilla pyritään vaikuttamaan odotteluaikoihin ja siirtymisiin. Asevelvollisten sähköisiä palveluita ja kutsuntoihin tuleville suunnattua viestintää tehostetaan.