Pasi Jokinen ilmavoimien komentajaksi

Pääesikunta 18.1.2019 13.33
Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään 18. tammikuuta 2019 päättänyt kenraalin virkaan nimittämisistä ja tehtävään määräämisistä puolustusvoimissa. Pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Pasi Jokinen on määrätty ilmavoimien komentajaksi 1. huhtikuuta 2019 lukien.

Prikaatikenraali Pasi Jokinen on toiminut vuodesta 2017 lähtien Pääesikunnan valmiuspäällikkönä. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastopäällikkönä ja operaatiopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa, Ilmavoimien teknillisen koulun johtajana ja Satakunnan lennoston laivueen komentajana. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Puolustusasiamies, prikaatikenraali Pekka Toveri on määrätty pääesikunnan tiedustelupäälliköksi 1.5.2019 lukien. Hän on palvellut Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Kaartin jääkärirykmentin komentajana, Panssariprikaatin komentajana ja yhteysupseerina United States Joint Forces Commandissa Yhdysvalloissa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2013.

Panssariprikaatin komentaja, eversti Kari Nisula on nimitetty kenraalin virkaan ajaksi 1.4.2019 – 31.3.2024 ja hänet määritetty pääesikunnan valmiuspäälliköksi 1.4.2019 lukien. Hän on toiminut Panssariprikaatin komentajana vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin hän on palvellut muun muassa sotataidon laitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana Libanonissa ja koulun johtajana Panssariprikaatissa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Rotonen on nimitetty kenraalin virkaan ajaksi 1.8. – 31.12.2019. Hän on toiminut vuodesta 2018 lähtien Puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajana, logistiikkapäällikkönä Pääesikunnassa ja sotilastarkkailijana YK:n rauhanturvaoperaatiossa UNTSOssa. Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 2018.

Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen on nimitetty kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2019 – 31.12.2020. Hän on palvellut vuodesta 2015 lähtien koulutuspäällikkönä Pääesikunnassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Kainuun prikaatin komentajana, apulaisosastopäällikkönä ja sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä valtioneuvoston turvallisuuspäällikkönä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2014.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio on nimitetty kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2019 – 30.6.2021. Hän on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina vuodesta 2018 lähtien. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Maavoimien operaatiopäällikkönä, Karjalan prikaatin komentajana ja perustutkinto-osaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2018.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinöörikenraalimajuri Kari Renko on nimitetty puolustusvoimien pääinsinöörin virkaan ajaksi 1.6.2019 – 30.6.2022. Hän on toiminut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa sotavarustepäällikkönä Pääesikunnassa, osastopäällikkönä Ilmavoimien materiaalilaitoksella ja apulaissotilasasiamiehenä Washington D.C.:ssä. Insinöörikenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2018.