Paraatihartaus 6.12.2019 Tampere

Puolustusvoimat 6.12.2019 13.31
Uutinen

Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen. Kuulemme itsenäisyyspäivän tekstiä 5. Mooseksen kirjasta: ”Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut.” (5 Moos 8:10).

Tänä itsenäisyyspäivänä meillä on aihetta kiitollisuuteen. Maamme on saavuttanut historiallisen korkean hyvin-voinnin. Useimmat voivat mennä kylläisinä nukkumaan. Eivät kuitenkaan kaikki. Siksi on tärkeää nähdä keskellämme apua tarvitsevat ja pitää heistä huolta.

På vilket sätt har välståndet påverkat oss? Inte enbart positivt. Vi har inte nödvändigtvis blivit nöjdare. Ofta ser vi inte vad vi redan har, utan det som vi ännu saknar. Därför är vi missnöjda och skulle vilja ha ännu mer.

Vieraampaa on kysyä, mitä itse voisin tehdä yhteisen elämän puolesta. Samalla monet kokevat ulkopuolisuutta, kun ovat syrjässä oman elämänsä ja yhteiskunnan rakentamisesta.

Toisin oli 80 vuotta sitten. Maa oli joutunut sotaan ja kaikki hyvä oli vaarassa kadota. Kodeissa pelättiin läheisten hengen puolesta. Uskonnon vapaus ja maan itsenäisyyden säilyminen olivat uhattuina. Sotien sukupolvi joutui lähes mahdottomalta tuntuvan tehtävän eteen puolustaessaan maata. Veteraanit savuttivat kuitenkin kuin ihmeen kautta tärkeimmän tavoitteen: maa säilytti itsenäisyytensä.

Veteraanien puolustamat asiat, kuten koti ja perhe, mahdollisuus uskontoon sekä isänmaan vapaus ovat edelleen perustana hyvälle elämälle.
Mielessäni on tänään Tampereen tuomiokirkon seinämaalaus. Siinä maasto palaa. Maalauksen pääasia on kuitenkin kirkkosalia kiertävä elämän köynnös, jota pojat kannattelevat. Sotilaat! Mitä tahansa paloja syttyykin keskellämme nyt ja tulevaisuudessa, on oltava elämän kannattelijoita. Siihen tarvitaan jokaista.

Bästa åhörare. Vi högaktar veterangenerationens  insatser och prestationer på bästa sätt, då vi sörjer för att Finland fortfarande är ett bra land för alla att bo och leva i. On vaalittava ihmisryhmien tasapuolista kohtelua, ettei synny väestöä jakavia syviä jakolinjoja. Kaiken takana ovat arvot, jotka ovat kantaneet tähänkin asti: ahkeruus, rehellisyys ja apua tarvitsevien auttaminen.

Äsken kuulemamme Raamatun sana kehottaa kiittämään hyvästä maasta. Myös koko elämä kaikessa hauraudessaan on lahjaa. Kun puhutaan lahjasta, on taustalla ajatus lahjan antajasta, jolle kiitos kuuluu.

Jokainen päivä ja hetki ovat lahjaa Jumalalta, elämän antajalta. Oman elämämme ja muiden elämän arvostus voi nousta siitä, että näemme ne kalliina lahjoina. Tästä nousee viime kädessä myös ihmisten keskinäinen ja syvä yhteenkuuluvuus. Kuulumme kaikki Elämän antajalle, Jumalalle. Siksi Hänelle kuuluu kiitos kaikesta.

Rukoilkaamme: ”Hyvä Jumala. Kiitämme Sinua Isänmaasta ja sen vapaudesta. Auta meitä yhdessä rakentamaan sitä. Kiitos elämän lahjasta. Auta meitä puolustamaan elämää nyt ja tulevaisuudessa. Aamen.