Kommodori Tiilikainen Merivoimien esikuntapäälliköksi

Pääesikunta 10.12.2018 15.00
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. tammikuuta 2019 lukien. Kommodori Tuomas Tiilikainen on määrätty merivoimien esikuntapäälliköksi Merivoimien esikuntaan.

Kommodori Tiilikainen on palvellut Merisotakoulun johtajana elokuusta 2017. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa sekä Rannikkolaivaston esikuntapäällikkönä. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2016.

Kommodori Veli-Petteri Valkamo on määrätty merivoimien operaatiopäälliköksi Merivoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä merivoimien suunnittelupäällikkönä suunnitteluosastolla Merivoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa osastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa ja puolustusasiamiehenä Varsovassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2015.

Kommodori Juhapekka Rautava on määrätty Merisotakoulun johtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Merivoimien komentajan edustajana Pääesikunnassa ja osastopäällikkönä Merisotakoulussa sekä laivueen komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2017.

Kommodori Janne Muurinen on määrätty merivoimien suunnittelupäälliköksi Merivoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Pääesikunnan kanslian päällikkönä. Hän on aiemmin palvellut muun muassa Rannikkolaivaston esikuntapäällikkönä, Merivoimien komentajan edustajana Pääesikunnassa sekä Tasavallan presidentin adjutanttina. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2017.

Eversti Pertti Holma on määrätty tykistön tarkastajaksi Maavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen esikuntapäällikkönä. Hän on aiemmin palvellut muun muassa järjestelmätekniikan pääopettajana Sotatekniikan laitoksella Maanpuolustuskorkeakoulussa, erityistehtävässä opiskelijana Joint Services Command and Staff College, Iso-Britannia,  Tykistökoulun johtajana Tykistöprikaatissa ja Maasotakoulussa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2018.

Eversti Karri Heikinheimo siirtyi 1. joulukuuta 2018 Panssariprikaatin apulaiskomentajaksi. Hän on aiemmin palvellut muun muassa tiedustelukoulun johtajana Puolustusvoimien tiedustelulaitoksella, puolustusasiamiehenä Ranskassa sekä Panssariprikaatissa Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentajana. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2003 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2018.

Everstiluutnantti Timo Ristimäki on määrätty esikuntapäälliköksi Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Everstiluutnantti Jarkko Patrikainen on määrätty Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

Komentaja Jarmo Säkkinen on määrätty Tammisaaren rannikkopataljoonan komentajaksi Uudenmaan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriöllä.

Everstiluutnantti Mikko Mustonen on määrätty hankepäälliköksi suunnitteluosaston hallinnon kehittämisen sektorille Pääesikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimien palvelukeskuksen tiedonhallintapalveluyksikön johtajana.

Everstiluutnantti Ville-Veikko Vuorio on määrätty koulutuspäälliköksi Maasotakoulun koulutusosastolle. Hän palvelee tällä hetkellä Hämeen aluetoimiston päällikkönä Panssariprikaatilla.

Everstiluutnantti Hannu Koivisto on määrätty Hämeen aluetoimiston päälliköksi Panssariprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Turvallisuussektorin johtajana ja turvallisuuspäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

Everstiluutnantti Antti Pyykönen on määrätty koulutuskeskuksen johtajaksi Maasotakoulun simulaattoriosaamiskeskukseen. Hän palvelee tällä hetkellä koulutuspäällikkönä Maasotakoulun esikunnassa.

Everstiluutnantti Tomi Böhm on määrätty HX-hankekoordinaattoriksi suunnitteluosastolle Ilmavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä 31. Hävittäjälentolaivueen komentajana Karjalan lennostossa.

Everstiluutnantti Inka Niskanen on määrätty 31. Hävittäjälentolaivueen komentajaksi Karjalan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä ilmasotaopin opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksella.

Everstiluutnantti Jouni Junttila on määrätty erityistehtävään (HX-pääevaluaattori) Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmataistelukeskuksen johtajana Satakunnan lennostossa.

Everstiluutnantti Mika Kulkas on määrätty Ilmataistelukeskuksen johtajaksi Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä sektorinjohtajana suunnitteluosastolla Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Janne Hotta on määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Ilmasotakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä operatiivisen osaston päällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

Majuri Antti Salo on määrätty Tukilentolaivueen komentajaksi Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä laivueupseerina Tukilentolaivueella Satakunnan lennostossa.