Jori Harjusta Merivoimien komentaja

Merivoimat 9.11.2018 11.50
Tiedote

Tasavallan presidentti on nimittänyt merivoimien operaatiopäällikön, kommodori Jori Harjun amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2023 sekä määrännyt hänet merivoimien komentajaksi 1.1.2019 lukien.

Kommodori Jori Harju on palvellut merivoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2016 lukien. Aikaisemmin hän on toiminut valmiuspäällikkönä Merivoimien esikunnassa sekä palvellut muun muassa Puolustusvoimien operaatiokeskuksen päällikkönä Pääesikunnassa, vanhempana osastoesiupseerina puolustusministeriössä, osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla sekä Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajana.

Kommodori Harju on toiminut kansainvälisissä tehtävissä muun muassa UNIFIL-operaatiossa Sector Westin apulaiskomentajana. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2015.

Harju seuraa tehtävässä nykyistä Merivoimien komentajaa, vara-amiraali Veijo Taipalusta, joka siirtyy vuoden vaihteessa reserviin.

Lisäksi tasavallan presidentti on määrännyt 1.1.2019 lukien merivoimien esikuntapäällikön, lippueamiraali Timo Hirvosen erityistehtävään Pääesikuntaan. Puolustusvoimien suunnitelman mukaan lippueamiraali Hirvonen tulee koordinoimaan puolustusvoimien valmistautumista Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen loppuvuodesta 2019.

Hirvonen on palvellut merivoimien esikuntapäällikkönä vuodesta 2016. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Rannikkolaivaston komentajana sekä Saaristomeren meripuolustusalueen komentajana. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin lippueamiraaliksi vuonna 2016.

Uusi henkilö merivoimien esikuntapäällikön tehtävään määrätään myöhemmin.