Johtamisjärjestelmäkeskuksen reserviläiset toivat osaamista Keihäs 18 -harjoitukseen

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus 12.12.2018 10.22
Tiedote

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjesti kertausharjoituksen Keihäs 18 -harjoituksen yhteydessä. Reserviläisiä kutsuttiin komentopaikkojen suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviin sekä johtotehtäviin eri tasoille.

Johtamisjärjestelmäkeskuksen kertausharjoituksessa testattiin ja harjoiteltiin valmiuden tehostamista ja kohottamista sekä kehitettiin yhteistoimintaa tuettavien ja kumppaneiden kanssa.

"Valmiuden kehittäminen, harjoittaminen ja suorituskyvyn todentaminen ovat tärkeintä harjoitustoiminnassa. Lisäksi tavoitteenamme oli kehittää PVJJK:n johtamista, keskuksen sisäistä yhteistoimintaa sekä tilannekuvan muodostamista ja jakamista", kertoo kertausharjoituksen johtaja everstiluutnantti Jari Aho.

Keihäs 18 -harjoitus järjestettiin Kouvolan - Luumäen - Savitaipaleen alueella 3.12. - 11.12.2018. PVJJK:n harjoituskokoonpanossa oli 60 henkilökuntaan kuuluvaa, 200 reserviläistä ja noin 85 varusmiestä.

Verkko-osastot tukevat harjoitustoimintaa valtakunnallisesti

Johtamisjärjestelmäkeskuksen alueellisten verkko-osastojen tehtävänä on tuottaa puolustusvoimien hallintoyksiköiden operatiiviset lähitukipalvelut, tukea harjoitustoimintaa sekä ylläpitää turvallisuustekniikkaa.

Keihäs 18-harjoitusta tuki Johtamisjärjestelmäkeskuksen 3. Verkko-osasto, joka toimii everstiluutnantti Jyrki Saukkosen johdolla Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella.

"3. Verkko-osasto harjoitteli poikkeusolojen tehtäväänsä. Oma palkattu henkilöstö toimi sodanajan tehtävässään yhdessä reserviläisten kanssa.  Perustehtäviemme lisäksi saimme erityisen hyvää kokemusta yhteistoiminnasta tuettavien, ylemmän johtoportaan ja kumppanien kanssa. Muiden verkko-osastojen tuki harjoitukselle oli ensiarvoisen tärkeää heidän asettaessa harjoitusjoukkoihin ja johtoon kouluttajia ja muuta henkilöstöä", everstiluutnantti Saukkonen kertoo.

Reserviläisiä tarvitaan johtotehtävistä yhteyksien rakentamiseen

Reserviläisiä kutsuttiin komentopaikkojen suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviin sekä johtotehtäviin eri tasoille.

"Reserviläisiä tarvittiin myös yhteyksiä rakentavien ja ylläpitävien yksiköiden kokoonpanoihin harjoittelemaan omaa tehtäväänsä. Harjoitusjoukko harjaantui toimimaan Kymenlaakson toimintaympäristössä joukkonsa välineistöllä," Everstiluutnantti Aho kertoo.

Reservin luutnantit Saku Halonen, Jaakko Korpi sekä Sami Juntunen olivat yksimielisiä harjoituksen sujumisesta. Heidän mielestään harjoituksen pituudesta huolimatta kaikki on sujunut hyvin ja motivaatiota on väsymyksestä huolimatta riittänyt.

Saku Haloselle Keihäs 18 -harjoitus on jo viides kertaus varusmiespalveluksen jälkeen. Siviilissä Halonen toimii yrittäjänä kiinteistöalalla, josta saatu johtamistaito on osoittautunut hyödylliseksi harjoituksenkin aikana. Jaakko Korpi kävi varusmiespalveluksen vuonna 2000.  IT-alalla työskentelevä Korpi lähti mielellään jo kolmatta kertaa kertaamaan, vaikka järjestelemistä olikin. Sami Juntunen taasen toi siviilistä harjoitukseen mukanaan esiintymisvarmuutta, joka on opittu kansainvälisestä liiketaloudesta.

Reserviläiset muistelivat kuinka varusmiesaikoina vaadittiin täydellistä käyttäytymistä. Kerratessa Halonen on ollut tyytyväinen itse osaamisen ja taidon painottamiseen, vaikka perusasiat ovatkin pysyneet samoina.

Myös uutta osaamista on kehittynyt. Juntunen aikoo viedä siviiliin harjoituksen aikana kehittynyttä itsevarmuutta ja järjestelmällisyyttä. Halonen taas sanoo päässeensä enemmän kiinni eri järjestelmiin.

Harjoitustoiminta parantaa maanpuolustustahtoa ja uskoa suorituskykyyn

Harjoituksen johtajan tahtotila oli, että harjoituksen jälkeen osallistuneiden joukkojen kyky toimia erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä on hyvä ja asevelvollisten ja henkilökunnan maanpuolustustahto ja usko kykyymme on entisestään parantunut. No kuinka sitten selviydyimme?

"Reserviläiset palauttivat nopeasti aikaisemmin oppimansa taidot ja toimivat hyvin tehtävissään. Harjoituksen tavoitteet saavutettiin. Joukkona ja yksilöinä on opittu organisaation eri tasoilla suunnittelemaan ja toimeenpanemaan sekä toteuttamaan muuttuneen toimintaympäristön edellyttämät tehtävät. Lisäksi reserviläiset kehittivät prosessien tarvitsemia tiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen menetelmiä sekä välineitä. Harjoitusten ja joukon toimeenpanon tukijärjestelmiä tulee edelleen kehittää joukon nopeamman toimeenpanon varmistamiseksi", everstiluutnantti Aho summaa harjoituksen kulun.