Skip to content

General Timo Kivinens julhälsning till fredsbevararna

23.12.2020 9.00
Pressmeddelande

Finländska fredsbevarare

Coronaviruspandemin har påverkat vardagen och livet för alla fredsbevarare. Därför måste bland annat rotationer ändras och tjänstledighet begränsas. Utöver pandemin var säkerhetsläget i uppdragsområdena fortsatt utmanande under hela året. Den politiska instabiliteten har präglat insatserna i framför allt Mali, Somalia, Libanon, Irak och Afghanistan.

Trots de allt mer krävande och nya utmaningarna har ni uppfyllt uppdragen med ära, och även baserat på feedback från utländska partners, har du gjort ditt arbete på ett föredömligt sätt. Dessutom har ni visat avsevärd anpassningsförmåga i flexibiliteten i ovan nämnda utmaningar för tjänstledighet och rotation. Allt har klarats av, tack vare er.

Ert arbete inom operationsområdet är en viktig del av genomförandet av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Ert engagemang i den militära krishanteringen ökar er och Försvarsmaktens handlingsförmåga i krissituationer och stöder utvecklingen av kapaciteten. Samtidigt visar ni andra länder hur vårt reservistbaserade system fungerar och vår personals professionalism under utmanande förhållanden på en hög nivå.

Fredsbevarare, jag tackar er för det gångna året och för ert värdefulla arbete för internationell fred och stabilitet. Jag önskar er och era nära och kära en lugn jultid och framgång för 2021.


Kommendören för försvarsmakten
General                Timo Kivinen