Skip to content

Viktiga coronadirektiv för beväringar som inleder sin tjänstgöring den 5 juli

Försvarsmakten
18.6.2021 15.13
Pressmeddelande

Coronaepidemin fortsätter både i Finland och i världen. Försvarsmakten har en 14 dagar lång själv-karantän för dem som kommer till Finland från utlandet.

Utlandsresor rekommenderas inte före tjänstgöringen. Om du kommer till Finland från utlandet efter den 21 juni 2021 kan du inte anlända till en truppförbandet under karantänperioden, utan du måste kontakta regionalbyrån eller ditt eget truppförband. 

Du kan bara inleda tjänstgöringen om du är frisk. Om du är sjuk eller blivit utsatt för coronaviruset och inte kan inleda tjänstgöringen inom utsatt tid, skaffa då ett läkarintyg senast den 5 juli 2021 och kontakta regionalbyrån.

Regionalbyråerna har varit i kontakt med de kommandebeväringar som är bosatta utomlands. En rekommendation om att genomföra en själv-karantän på 14 dagar i Finland har skickats till dem som anländer för tjänstgöring från utlandet.

Försvarsmaktens coronarestriktioner och -skyddsåtgärder är alltjämt i kraft. Smittosamma sjukdomars spridning är snabb i garnisonsomständigheter. Därför är skyddsåtgärderna nödvändiga för att tryga beväringarnas välmående och för att personalens prestanda skall bevaras i alla omständigheter. Genom de anpassade arrangemangen försäkrar sig Försvarsmakten om en trygg inledning av beväringstjänsten och att utbildningen kan förverkligas.

Närmare direktiv om coronasituationen och åtgärder i anledning av inledandet av tjänstgöringen, samt kontaktuppgfter till truppförbanden och regionbyråerna, har tillsänts de som rycker i beväringsbrevet. 

COVID-19 och Försvarsmakten - Puolustusvoimat Försvarsmakten