Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Finland genomför inspektion i Slovenien

Försvarsmakten
15.10.2019 8.00
Pressmeddelande

Finland verkställer i enlighet med Wienfördraget 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet, i Slovenien 15 - 18 oktober 2019.

Inspektionsområdet innefattar Sloveniens samtliga truppförband och viktigaste övningsområden. I Juliska alperna i nordvästra Slovenien pågår under inspektionen den multinationella bergsförbandsmanövern TRIGLAV STAR. I övningen deltar omkring 300 personer från Slovenien, Storbritannien samt Förenta staterna.

Inspektionsgruppen består av tre finländska personer samt en person från Schweiz. I inspektionsgruppen medverkar också en tjänsteman med observatörsstatus från OSSE:s  Conflict Prevention Center (CPC, konfliktavvärjningscenter). Målsättningen med observationen är att stöda samarbetet mellan OSSE:s medlemsländer och CPC samt erbjuda CPC möjligheter till detaljerat studium av det praktiska genomförandet av vapenövervakningsuppdrag.

Målsättningen med inspektionen är att kunna försäkra sig om att det inte inom området förekommer sådan verksamhet som faller inom ramen för rapporteringsskyldigheten till OSSE samt att, för de inom inspektionsområdet belägna truppförbandens del, försäkra sig om riktigheten i de uppgifter som Slovenien uppgett för OSSE. Vidare att utbilda den egna personalen i vapenövervakningsverksamhet samt förevisa multinationaliteten och opartiskheten i Finlands vapenövervakningsverksamhet.