Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Suomi suorittaa tarkastuksen Sloveniaan

Puolustusvoimat
15.10.2019 8.00
Tiedote

Suomi toimeenpanee Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän tarkastuksen Sloveniaan 15.-18. lokakuuta 2019.

Tarkastusalueeseen sisällytetään Slovenian asevoimien kaikki joukko-osastot ja tärkeimmät harjoitusalueet. Slovenian luoteisosassa Julisilla alpeilla on tarkastusajankohtana käynnissä TRIGLAV STAR- monikansallinen vuoristojoukkojen harjoitus. Harjoitukseen osallistuu noin 300 henkeä Sloveniasta, Iso-Britanniasta sekä Yhdysvalloista.

Tarkastusryhmään kuuluu kolme suomalaista ja yksi sveitsiläinen jäsen. Tarkastusryhmään osallistuu tarkkailijastatuksella myös ETYJ:n Conflict Prevention Center (CPC, konfliktinestämiskeskus) toimihenkilö. Tarkkailun tavoitteena on tukea ETYJ jäsenmaiden ja CPC:n yhteistyötä sekä tarjota CPC:lle mahdollisuus yksityiskohtaiseen tutustumiseen asevalvontatehtävien käytännön toimiin.

Tarkastuksen tavoitteina on todentaa, ettei määritetyllä alueella ole Wienin Asiakirjan mukaisen ilmoitusvelvollisuuden alaista sotilaallista toimintaa sekä varmistaa Slovenian ETYJ:lle antamien tietojen paikkansapitävyys tarkastusalueella sijaitsevien joukkojen osalta, kouluttaa omaa henkilöstöä asevalvontatoimiin ja osoittaa Suomen asevalvontatoiminnan monikansallisuutta ja puolueettomuutta.