Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Militärmusiken på Hamina Tattoo ljuder igen i augusti

Huvudstaben 19.7.2018 15.00 | Publicerad på svenska 19.7.2018 kl. 15.18
Pressmeddelande

Den internationella militärmusikfestivalen Hamina Tattoo arrangeras 30.7–4.8.2018 i Fredrikshamn. I år är temat Försvarsmakten 100 år. Under evenemanget uppträder alla Finlands militärmusikkårer. Förutom med militärmusik kan publiken bekanta sig med försvarsmaktens verksamhet och materiel på Försvarsmakten 100-evenemangsfältet.

Hamina Tattoo har etablerat sig som ett internationellt storevenemang inom militärmusik, som arrangeras vartannat år och varar en vecka. Till Fredrikshamn kommer 2018 representanter från Holland, Norge, Storbritannien, Förenta staterna, Ryssland, Tyskland och Sydkorea. Dessutom deltar Finlands alla militärmusikkårer i evenemanget, dvs. Gardets musikkår, Flottans musikkår, Flygvapnets musikkår, Dragonmusikkåren, Lapplands militärmusikkår och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår.

På evenemangsfältet kan man bekanta sig med försvarsmaktens materiel 1 - 4.8

På området vid Reservofficersskolans huvudbyggnad bjuder försvarsmakten på en täckande presentation av sin verksamhet. På evenemangsfältet finns materiel och utrustning från armén och flygvapnet till påseende. I huvudbyggnaden finns flygvapnets Hornet-flygsimulatorspel, en historieutställning och Regionalbyråns infoplats. På evenemangsfältet ordnas en instrumentauktion, där man kan köpa instrument och instrumenttillbehör, som inte längre används av musikkårerna. Vid Tervasaari brygga kan man bekanta sig med marinens robotbåt Hamina.

Försvarsmaktens musikkårer uppträder på scenen från torsdag till lördag

Torsdag 2.8 klockan 16.30 Flottans musikkår
Fredag 3.8 klockan 12.30 Dragonmusikkåren och klockan17.30 Flygvapnets musikkår
Lördag 4.8 klockan 12.00 Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår och klockan 16.30 Lapplands militärmusikkår.

Fritt inträde till evenemanget. Soldathemmet har ett försäljningsställe på platsen.

Försvarsmaktens program på Hamina Tattoo: https://puolustusvoimat.fi/sv/hamina-tattoo-sv