Militärmusikfestivalen Hamina Tattoo

Den internationella militärmusikfestivalen Hamina Tattoo arrangeras 30.7–4.8.2018 i Fredrikshamn. I år är temat Försvarsmakten 100 år. Under evenemanget uppträder alla Finlands militärmusikkårer. Förutom med militärmusik kan publiken bekanta sig med försvarsmaktens verksamhet och materiel på Försvarsmakten 100-evenemangsfältet.

Hamina Tattoo har etablerat sig som ett internationellt storevenemang inom militärmusik, som arrangeras vartannat år och varar en vecka. År 2018 representerar följande band och militärmusikkårer officiellt sina stater i Fredrikshamn; Military Band of H. M Royal Marechaussee från Holland, Band of His Majesty Kings Guard från Norge, Band of Her Majesty Royal Marines från Storbritannien, Quantico Marine Corps Band från Förenta staterna, Representative Band of The Ministry of Defence från Ryssland, Heeresmusikkorps Kassel från Tyskland och Traditional Army Band från Sydkorea. Dessutom deltar Finlands alla militärmusikkårer i evenemanget, dvs. Gardets musikkår, Flottans musikkår, Flygvapnets musikkår, Dragonmusikkåren, Lapplands militärmusikkår och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår.

På evenemangsfältet kan man bekanta sig med försvarsmaktens materiel 1 - 4.8.

På evenemangsfältet framför Reservofficersskolans huvudbyggnad finns materiel och utrustning från armén och flygvapnet till påseende. Den officiella öppningen av evenemangsfältet äger rum torsdag 2.8 klockan 16.30. I huvudbyggnaden finns flygvapnets Hornet-flygsimulatorspel, en historieutställning samt Regionalbyråns infoställe.

På onsdag 1.8 ordnas en instrumentauktion på evenemangsfältet klockan 12 - 14 och klockan 16 -18, där man säljer musikkårernas instrument och instrumenttillbehör, som tagits ur bruk.

Vid Tervasaari brygga kan man bekanta sig med Marinens robotbåt Hamina 2-4.8 klockan 12-18.

Försvarsmaktens musikkårer uppträder på scenen från torsdag till lördag

Torsdag 2.8 klockan 16.30 Flottans musikkår
Fredag 3.8 klockan 12.30 Dragonmusikkåren och klockan17.30 Flygvapnets musikkår
Lördag 4.8 klockan 12.00 Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår och klockan 16.30 Lapplands militärmusikkår.

Fritt inträde till evenemanget. Soldathemmet har ett försäljningsställe på platsen.

Ytterligare uppgifter om Hamina Tattoo: https://www.hamina.fi/tattoo