Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Internationellt ledningssystemseminarium i Helsingfors

Huvudstaben 28.2.2018 9.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten står värd för årets Federated Mission Networking (FMN) -seminarium i Helsingfors 28.2 –1.3.2018 i samarbete med Natos operationsstab.

Till seminariet väntas deltagare från sammanlagt 34 Natos medlems- och kompanjonsländer. Seminariet är en del av det multilaterala försvarssamarbetet i enlighet med utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Bilateralt och multilateralt försvarssamarbete är en viktig del av upprätthållandet, utvecklandet av Finlands försvarsförmåga jämte dess användning och förebyggande förmåga. Även mottagandet av militär hjälp är en viktig del av försvarets utveckling. Som en del av detta samarbete utvecklar Finland kompatibiliteten hos datanärverken och ledningssystemtjänsterna för det på basis av Natos initiativ igångsatta operationsnätverks- och verksamhetskonceptet (FMN).

Finland har arrangerat en motsvarande nätverksförsvarskonferens där Natos medlems- och kompanjonsländer där ledningssystemens kompatibilitet behandlades (NNEC - NATO Network Enabled Capabilities) i Helsingfors våren 2011. I FMN-arbetet utvecklas förmågan att stödja ledarskap och beslutsfattande. Med dess hjälp kan man producera dynamisk ledningsförmåga som uppfyller kraven i multinationella operationer i olika sorters säkerhetsmiljöer.

Till FMN:s ledande principer hör kostnadseffektivitet och nyttjandet av standarder för existerande system. FMN:s målsättning är att möjliggöra multinationella styrkors förmåga att operera, kommunicera och utbilda tillsammans. Finland har medverkat i FMN-samarbetet redan i flera år och under år 2016 uppnåddes den tekniska och funktionella nivån för det första skedets del i enlighet med FMN:s målsättningar.

Allmän information på FMN:s webbplats