Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

System och verksamhet i samklang under Bold Quest 19.1

Försvarsmakten 23.5.2019 20.55
Pressmeddelande
Finska och utländska soldater skakar hand och skrattar

Evenemanget Bold Quest 19.1:s tillämpade testningsskede avslutas fredagen den 24 maj 2019. Under evenemanget testades och autentiserades lednings- och övervakningssystemen för arméns, marinens och flygvapnets gemensamma eldanvändning i en multinationell verksamhetsmiljö.

Bold Quest 19.1 erbjöd för första gången möjligheter till omfattande testning av funktionaliteten och kompatibiliteten för eldanvändningens ledningssystem i Finland. Systemens internationella kompatibilitet har utvecklats inom Försvarsmakten i närmare 20 år.

Under testandet av eldanvändningen gick man igenom hela kedjan, från eldledaren till den skjutande enheten, tillsammans med de andra länderna som medverkade i evenemanget. Testverksamheten förlöpte väl. Framtagna forskningsresultat kan framledes utnyttjas i utvecklandet av olika tekniska lösningar jämte praktiska verksamhetssätt.

”Alla försvarsgrenars taktiska system har framgångsrikt sammankopplats med ett multinationellt operationsnät. Över nätverken har utförts för Försvarsmaktens operationer relevanta uppdrag och på så sätt har man försäkrat sig om att utvecklingsinriktningen varit korrekt”, konstaterar evenemangets nationella chef, generalmajor Pasi Jokinen sammanfattningsvis.

Tung raketbrännare skjuter

Försvarsmakten svarade i Bold Quest 19.1 för det logistiska stödet för de inbjudna utländska trupperna, deras emottagning, stödet under deras vistelse i landet fram till att de reser hem. Evenemanget erbjöd Försvarsmakten en möjlighet att testa värdlandsarrangemang i anslutning till emottagandet av internationellt bistånd.

Huvuddelen av BQ 19.1-evenemangets inhemska deltagare återvänder till sina hemtruppförband, en del fortsätter inom ramen för andra övningar inom Försvarsmakten. De utländska truppernas huvudtrupp avlägsnar sig från landet under den första veckan i juni.

Från Finland medverkade omkring 700 soldater och civila experter i  Bold Quest 19.1. Sammanlagt deltog ungefär 2200 personer från 14 länder.

Två finska soldater på ena sidan av bordet och tre utlänningar på andra sidan

Följ med Försvarsmaktens internationella övningar:

Arctic Challenge Exercise
Nordic Artillery Exercise