Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Järjestelmät ja toiminta yhteensopivia Bold Quest 19.1:ssä

Puolustusvoimat 23.5.2019 20.55
Tiedote
Suomalainen ja ulkomaalainen sotilas kättelevät ja nauravat

Bold Quest 19.1 -tapahtuman sovellettu testausvaihe päättyy perjantaina 24. toukokuuta 2019. Tapahtumassa testattiin ja todennettiin Maa-, Meri- ja Ilmavoimien yhteisen tulenkäytön johtamis- ja valvontajärjestelmiä monikansallisessa toimintaympäristössä.

Bold Quest 19.1 tarjosi mahdollisuuden yhteisen tulenkäytön johtamisjärjestelmien toimivuuden ja yhteensopivuuden ensimmäiseen laajamittaiseen testaamiseen Suomessa. Järjestelmien kansainvälistä yhteensopivuutta on kehitetty Puolustusvoimissa jo lähes 20 vuoden ajan.

Yhteisen tulenkäytön testeissä käytiin läpi koko ketju tulenjohtajasta ampujaan yhdessä muiden tapahtumaan osallistuneiden maiden kanssa. Testaustoiminta vietiin läpi onnistuneesti. Saatuja tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää sekä erilaisten teknisten ratkaisujen että käytännön toimintatapojen kehittämisessä.

”Kaikkien puolustushaarojen taktisia järjestelmiä on onnistuneesti liitetty monikansalliseen operaatioverkkoon. Verkossa on suoritettu Puolustusvoimien operaatioiden kannalta relevantteja tehtäviä ja sitä kautta saatu varmuus siitä, että kehityssuuntamme on oikea”, summaa tapahtuman kansallinen johtaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen.

Raskas raketinheitin ampuu

Puolustusvoimat vastasi Bold Quest 19.1:ssä myös tapahtumaan kutsuttujen ulkomaisten joukkojen logistisesta tuesta, johon kuuluvat joukkojen vastaanottoon, maassaolon aikaiseen tukeen ja maasta poistumiseen liittyvät järjestelyt. Tapahtuma tarjosi Puolustusvoimille mahdollisuuden testataan kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyviä isäntämaatuen järjestelyjä.

Pääosa BQ 19.1 -tapahtuman kotimaisista osallistujista palaa kotivaruskuntiin, osa jatkaa muissa Puolustusvoimien harjoituksissa. Ulkomaisten osallistujien pääjoukko poistuu maasta kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.

Suomesta Bold Quest 19.1:en osallistui noin 700 sotilasta ja siviiliasiantuntijaa. Kaikkiaan osallistujia oli noin 2200 yhteensä 14 maasta.

Kaksi Suomalaista sotilasta pöydän toisella puolella ja kolme ulkomaalaista toisella puolella

Lue lisää Puolustusvoimien kesän harjoituksista
Arctic Challenge Exercise
Nordic Artillery Exercise