Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Finland utför utvärderingsbesök och inspektion i Serbien

Huvudstaben 18.2.2019 8.00
Pressmeddelande

Finland genomför i enlighet med Wiendokumentet 2011 för ökad tillit och säkerhet (LTL) ett utvärderings- och inspektionsbesök i Serbien 18 - 22 februari 2019.

I utvärderings- och inspektionsteamet ingår tre finländska och en ungersk officer. Utvärderings- och inspektionsteamet leds av major Timo Rintanen från Arméstaben.

Truppförbandet som beordrats utvärdering är 1st Army Brigade i närheten av staden Novi Sad. Målsättningen med utvärderingen är att konstatera riktigheten i det Serbiska försvarets årsrapport.

Området som är föremål för inspektion är beläget i södra Serbien.

Målsättningen med inspektionen är att det inom de områden som beordrats inspektion inte pågår sådan militär aktivitet som enligt Wienfördraget bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland ett par gånger årligen och Finland genomför inspektioner till andra medlemsländer.