Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Slovenien leder utvärdering vid Karelens flygflottilj

Huvudstaben 14.5.2019 8.00
Pressmeddelande

Slovenien genomför utför i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet ett utvärderingsbesök till Karelens flygflottilj den 14 maj 2019. I utvärderingsgruppen ingår också en kanadensare. Utvärderingsgruppen består av tre personer och de har diplomatstatus.

Målsättningen för utvärderingsbesöket är att konstatera huruvida Finlands på Wienfördraget 2011 grundade årliga militära informationsutbytesrapport för Karelens flygflottilj del, stämmer överens med de uppgifter som nu förevisas utvärderingsgruppen. Dessutom pågår under utvärderingen testnings- och autentiseringsevenemanget Bold Quest 19.1. Värd för inspektionen är kommendören för Karelens flygflottilj, överste Timo Herranen.