Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Paraddagens trafikbegränsningar i Rovaniemi tisdag den 4 juni 2019

Försvarsmakten 28.5.2019 17.15
Pressmeddelande

Riksparaden på försvarets fanfest i Rovaniemi orsakar begränsningar i trafiken nära evenemangsplatserna.

Bron Jätkänkynttilä stängs för fordonstrafik och även andra gator stängs kortvarigt. Dessutom är en del av parkeringsplatserna ur bruk under paraden.

Trafikbegränsningar gällande gator och parkeringsplatser är markerade på kartorna. Militärpolisen dirigerar trafiken på plats.

Publiken uppmanas anlända till paraddagens evenemang till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Vid behov är det möjligt att parkera bilen till exempel i parkeringshusen i staden.

I Rovaniemi luftrum inrättas ett tillfälligt restriktionsområde EFR437 under paraden. Närmare uppgifter om det tillfälliga restriktionsområdet på ANS Finlands webbplats ais.fi.

Ytterligare information om trafikarrangemangen ges av Lapplands flygflottiljs kommendant kapten Petri Keihäskoski 0299 210 212 och stabsmästare fältväbel Marko Ruohomäki 0299 210 215.

Trafikbegränsningar i Rovaniemi centrum

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati aiheuttaa muutoksia Rovaniemen liikennejärjestelyihin 3.–4. kesäkuuta. Kuva: puolustusvoimat

1. Trafikbegränsningar på Vapaudentie mellan Valtakatu och Lehtikatu 4.6. kl.08.45–09.30.
2. Bron Jätkänkynttilä är avstängd för fordonstrafik 4.6. kl. 8.15–15.30
3. Pohjanpuistikko är avstängd mellan Harrikatu och Kajaanintie 4.6. kl. 10.00–15.30
4. Valtakatu är avstängd mellan Kajaanintie och Pirkkakatu  4.6. kl. 10.00–17.00. Körning till tomterna tillåten.
5. Poromiehentie och Urheilukatu är avstänga vid Keskuskenttä 4.6. kl. 10.00–13.30
6. Pirkkakatu avstängs delvis 3.6. klo 16.00–4.6. kl. 18.00. Körning till tomterna tillåten.
7. Rutten Busstation–Lapinkävijäntie–Hallituskatu är avstängd 4.6. kl. 11.15–11.50
8. Urheilukatu är avstängd för trafik 4.6. kl.10.00–13.30 (Körning till tomterna tillåten)
9. Kansankatu är avstängd mellan Ruokasenkatu och Urheilukatu 4.6. kl. 10.45–11.50
10. Sträckan mellan Poromiehentie och Toripuistikko är stängd 4.6. kl. 12.45–13.30
11. Trafikbegränsningar mellan Jäämerentie och Mäkimiestentie 4.6. kl. 11.00–13:00. Körning till tomterna tillåten.
Vägen är avstängd mellan Jäämerentie och Mäkimiestentie 4.6. kl. 13.00–14:15.
12. Rutten stamväg 79–Poromiehentie–Toripuistikko–Kajaanintie–Ounasrinteentie–Hiihtomajantie–Lappi-Areena är avstängd 4.6. kl. 13.25–14.00

Andra trafikbegränsningar:

Paradtrupperna förflyttar sig till Keskuskenttä för paradmönstringen mellan kl. 10.45–11.50. Trafiken begränsas på grund av förflyttningarna. Polisen och militärpolisen dirigerar trafiken. Rutt Someroharju–Norvatie–Riksväg 4–Postikatu–Busstation.

De motoriserade marschtruppena förflyttar sig 4.6.2019 till väntområdet vid Lainaa bro längs rutten Norvatie–E75–Lainaa bro. Trafiken begränsas 4.6. kl. 12.30–13.45 på Riksväg 4, körfil söderut, mellan Saarenkylä köpcentrum –Lainaa bro. Trafiken dirigeras på plats.

På grund av att bron Jätkänkynttilä är avstängd för trafiken, dirigeras tung trafik över Kemijoki via Saarenkylä och Valajaskoski.

Trafikbegränsningar i Rovaniemi centrum

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati aiheuttaa muutoksia Rovaniemen liikennejärjestelyihin 3.–4. kesäkuuta. Kuva: puolustusvoimat

Följande parkeringsområden är ur bruk under tiden för paradarrangemangen måndag till tisdag 3.–4.6. med undantag av de områden, vars begränsningstid har markerats i listan nedanför.

1. Poromiehentie parkeringsområde (Keskuskenttäs västsida)
2. Urheilukatu parkeringsområde, Keskuskenttäs sida i sin helhet
3. Lyseonpuisto gymnasiets reserverade parkeringsområde
4. Korundis parkeringsområde som reserveras för inbjudna gäster 4.6. kl. 08.00–15.00
5. Pohjanpuistikko och Koskenranta parkeringsområden
6. Reserverade parkeringsområden för kransnedläggningen 4.6. kl. 08.45–09.15
7. Kajaaninties gångbana
8. Parkeringsområden i Koskipuisto som reserveras för bussar
9. Busstationens reserverade parkeringsområden
10. Arktikums reserverade parkeringsområden