Skip to content

Norra Europas försvarschefer träffas i Finland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 29.9.2021 14.13
Pressmeddelande

Mötet Northern Europe Chiefs of Defence (NE CHOD) ordnas den 29-30 september 2021 i Helsingfors. Värd för mötet är kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen tillsammans med kommendören för Förenta Staternas europeiska ledningsstab (COM USEUCOM), general Tod D. Wolters.

Utöver USEUCOM har kommendörerna för tolv Nordeuropeiska länders försvarsmakter inbjudits till mötet för att diskutera Nordeuropas och Östersjöområdets säkerhetsomgivning och -utmaningar. 

Organisationsansvaret för de årligen arrangerade mötena cirkulerar mellan deltagarländerna. Nya länder som inbjudits i år är Storbritannien och Nederländerna.

– Att träffa kollegerna från partnerländerna ger en bra möjlighet att diskutera alla ämnen som intresserar. Det är förbättrar vår situationsförståelse och erbjuder an möjlighet att föra fram frågor som är viktiga ur finländsk synvinkel, konstaterar Försvarsmaktens kommendör general Timo Kivinen. 

– Den strategiska betydelsen av den höga norden och Baltikum kan inte överskattas, säger generalen i flygvapnet Tod D. Wolters, kommendör för Förenta Staternas europeiska ledningsstab (COM USEUCOM).

– Våra nordliga europeiska allierade och partners är mycket kapabla och har en mångsidig erfarenhet som centralt bidrar till säkerheten i den Euro-atlantiska området, fortsätter Wolters.

Finland har medverkat i konferensen sedan år 2012.