Skip to content

Locked Shields 2019 -harjoituksessa kehitetään kyberpuolustuskykyä

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
Julkaisuajankohta 8.4.2019 10.44
Tiedote

Puolustusvoimat osallistuu Locked Shields 2019 -kyberpuolustusharjoituksen 8-12.4.2019. Harjoituksen järjestää ja johtaa NATO:n kyberosaamiskeskus (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE).

Puolustusvoimat muodostaa harjoitukseen Suomessa toimivan kansallisen harjoitusosaston sekä asettaa edustajat johto- ja peliorganisaatioon Virossa.

"Uskottava kyberpuolustuskyky edellyttää kansainvälistä yhteistoimintaa, ammattitaitoista henkilöstöä ja reserviläisiä. Locked Shields on maailman suurin tekninen kyberpuolustusharjoitus ja loistava mahdollisuus kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämiseen ja henkilöstön sekä reserviläisten osaamisen kehittämiseen. Suomen harjoitusosasto eli sininen ryhmä on muodostettu puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluvista, opintojaan suorittavista kadeteista, reserviläisistä ja kybervarusmiehistä. Osaston kokonaisvahvuus on noin neljäkymmentä henkeä", kertoo Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosaston päällikkö everstiluutnantti Harry Kantola.

Harjoitusskenaario on kuvitteellinen ja harjoitus toteutetaan sitä varten rakennetussa tietoteknisessä ympäristössä. Osallistuvat joukot suojaavat kriittistä infrastruktuuria ja tietojärjestelmiä kyberhyökkäyksiltä. Harjoituksen johto-organisaatio toimii Virossa ja harjoitusjoukot omista maistaan etäyhteyksin.

Parhaat osaajat valikoituvat kyberpuolustuksen reserviin

Locked Shields -harjoituksen yleisenä tavoitteena on testata ja harjoittaa osallistuvien ryhmien osaamista kyberhyökkäysten torjunnassa, estämisessä ja niistä raportoinnissa. Puolustusvoimien tavoitteena on kehittää palkatun henkilökunnan ja asevelvollisten osaamista kyberuhkien torjunnassa. Harjoituksessa varmistetaan myös reserviläisten osaaminen ja sijoittuminen kyberpuolustuksen tehtäviin.

Yksi harjoitukseen osallistuvista reserviläisistä on kyberasiantuntija Mikko Kenttälä. Kenttälä johtaa Suomen sinisen ryhmän teknisen puolen Linux- ja verkkotiimiä.

Lue lisää Mikko Kenttälän tehtävästä Locked Shields 2019 -harjoituksessa: https://puolustusvoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kyberpuolustus-tarvitsee-osaavia-reservilaisia

Lisätietoja Locked Shields 2019 -harjoituksesta voit lukea NATO:n kyberosaamiskeskuksen sivuilta https://ccdcoe.org

´