Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Kenraaliluutnantti Timo Rotosen puhe itsenäisyyspäivän valtakunnallisessa paraatissa 2019

Puolustusvoimat
6.12.2019 12.51
Uutinen
kuva, jossa kolme henkilöä itsenäisyyspäivän paraatissa Tampereella

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisa paraatiyleisö, sotilaat. Tampereen kaupungin perustamisesta on tänä vuonna kulunut 240 vuotta. Maamme teollisuus on täällä saanut vahvan alkunsa ja monipuolisen perustansa.

Joulukuussa 80 vuotta sitten joutui Tampere merkittävänä teollisuuden keskittymänä ensimmäisen kerran Talvisodan ilmapommitusten kohteeksi. Laatokan Karjalassa koki Tampereella perustettu JR16 tulikasteensa taistelussa. Pommitusten jäljet on korjattu, mutta sankarihaudat pysyvät merkkinä uhrauksista.

Tänään vietämme Itsenäisyyspäivää rauhan vallitessa.

Puolustusvoimien toiminnan keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä sotilaallinen voimankäyttö Suomea vastaan ja välttää joutuminen sotilaalliseen kriisiin. Ennaltaehkäisy perustuu uskottavaan puolustuskykyyn - suorituskykyisiin joukkoihin ja vahvaan maanpuolustustahtoon. Se edellyttää materiaalista varautumista, valmiutta sekä jatkuvasti osoitettua tahtoa ja kykyä puuttua suvereniteetin koetteluun.

Lähtökohdat uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseen ovat erinomaiset.
Mielipidemittauksiin perustuen kansalaisten luottamus omiin puolustusvoimiin on Euroopan korkein ja suomalaisen asevelvollisuuden mallin kannatus on vahva.

Materiaalinen valmius on yksi keskeinen uskottavuuden mittari. Olemme systemaattisesti ja tasapainoisesti rakentaneet järjestelmäämme ja saaneet puolustusbudjetillamme paljon aikaan.

Den materiella beredskapen är en betydande mätare i fråga om trovärdighet. Vi har byggt upp vårt system på ett systematiskt och balanserat sätt och vi har åstadkommit mycket genom vår försvarsbudget.

Strategiset hankkeet, Merivoimien Laivue 2020 ja Ilmavoimien pääkaluston korvaaminen ovat kansallisesti merkittäviä ja mittaluokaltaan erityisiä hankkeita. Niillä turvataan toimintaedellytyksiä kaikissa valmiustiloissa.

Kotimaisen teollisuuden osaaminen ja tuotanto ovat yhä merkittäviä maanpuolustukselle ja huoltovarmuudelle. Suorituskyvyn perusta on hyvässä kunnossa.

Yleinen asevelvollisuus toimii ja elää ajassa.
Pääosa nuorista miehistä ja vapaaehtoisista naisista suorittaa palveluksensa kunnialla. Tässä perheen ja ystävien tuella on erityinen merkitys. Toimintamalli on lähellä – lähes kaikista perheistä ja suvuista löytyy reservin sotilaita sekä sotaponnistuksiin osallistuneita veteraaneja.

Asevelvollisuus tuottaa meille riittävät ja suorituskykyiset sodanajan joukot. Koko maan kattavat, hyvin kotiseutunsa tuntevat paikallisjoukot mahdollistavat liikkuvien operatiivisten joukkojen käytön missä päin Suomea tahansa.

Suomalaisia joukkoja on toiminut sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioissa yli 60 vuoden ajan. Tehtävissä punnitaan sekä yksilöiden kyky, että Suomen toiminta osana monikansallista joukkoa. Harjoitukset ja toiminta kansainvälisissä ympäristöissä osoittavat, että sotilaidemme asenne ja osaaminen kestävät hyvin vertailun.

Itsenäisen Suomen puolustajien ketju on jatkunut vahvana jo yli vuosisadan ajan.

Vastuun kantaminen Isänmaan turvallisuudesta on meille suomalaisille yhä yhteinen ja tärkeä asia.

Siitä osoituksena olette Te, paraatijoukoissa seisovat nuoret miehet ja naiset kaikkialta Suomesta, Te reserviläiset, kriisinhallintaveteraanit sekä maanpuolustusjärjestöjen vapaaehtoiset.
Sitä kuvastatte myös Te, hyvä yleisö täällä Tampereella tai kotona median kautta tapahtumaa seuraten.

Paraatijoukot,
Kohottakaamme kolminkertainen eläköön-huuto Isänmaalle.