Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

General Lindberg till Förenta staterna

Huvudstaben
7.7.2019 10.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg deltar i ett försvarschefsmöte i Förenta staterna anordnat av Förenta nationerna den 11 juli 2019.

Mötets ärende gäller skapandet av sådan militär förmåga som bättre är anpassad till tidens krav. Före mötet medverkar general Lindberg i träffar på hög nivå i Washington, bland annat genom att sammanstråla med kommendören för Förenta staternas väpnade styrkor, general Joseph F. Dunford Jr.

Från försvarsmakten medverkar också överste Petteri Seppälä jämte kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Antti Rajahalme samt från försvarsministeriet programchefen för de strategiska upphandlingarna, generalmajor Lauri Puranen.