Skip to content

Finsk-svensk stridsgrupp samövar

Marinen
25.4.2016 16.55
Pressmeddelande

Samarbetet mellan Finland och Sverige utvecklas årligen under en gemensam övning. I år genomförs övningen SWEFINEX 2016 i vattnen kring Gotland under perioden 16–24.5.2016 och den leds i år av den svenska marinen.

I det inledande skedet av övningen, delövningsskedet, övas delområden inom sjökrigföring, såsom ytstrid, eldgivning, användning av roboteld och minkrigföring. Under den andra övningsveckan går övningen in i sitt taktiska skede, då man agerar enligt ett fiktivt scenario. Kommandospråket i den finsk-svenska marinavdelningen är engelska.

Stridgruppen övade sig i att samarbeta för första gången i fjol under övningen FINSWEEX 2015 under Finlands ledning. Från Sverige deltar i övningen i år fartyg av Visby-klass, minröjningsfartyg, en ubåt och stödfartyg. Finland deltar med ett minfartyg, robotbåtar, minjaktfartyg av Katanpää-klass och stödfartyg Louhi. Från Finland deltar 250 personer i övningen.

Syftet med samövningen mellan länderna är att fördjupa den finska och svenska marinens samarbetsförmågan hos den gemensamma stridsgruppen, SFNTG (Swedish-Finnish Naval Task Group).

Edit: 13.5.2016 flottavdelning ersätts med stridsgpupp (Task Group)