Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Ryssland genomför inspektionsflygning i Finland

Press- och informationsavdelningen
2.9.2019 19.00
Pressmeddelande

Ryssland genomför en Open Skies-inspektionsflygning i Finland 2 - 9 september 2019. Flygningen sker inom ramen för Open Skies-avtalet.

Den ryska inspektionsgruppen består av 16 personer. Som inspektionsflygningens finländska uppdragsledare verkar major Antti-Ville Rusanen från Huvudstaben.

Open Skies är ett avtal vars målsättning är att främja öppenhet och säkerhet i Europa. Avtalet möjliggör för medlemsländerna att utföra inspektions- och fotograferingsflygningar i de andra medlemsländernas luftrum i enlighet med en på förhand uppgjord flygningsplan. Finland anslöt sig till avtalet i februari 2003.

Redaktionerna till kännedom

Förfrågningar i anslutning till ärendet besvaras av major Antti-Ville Rusanen från Huvudstaben, tfn 0299 800 (växel)