Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Snart kan beväringarna boka plats på tågen

Huvudstaben 2.6.2016 13.00
Pressmeddelande

I fortsättningen kan beväringarna avgiftsfritt boka en sittplats på fjärrtågen. Det är fortsättningsvis också möjligt att resa utan bokad plats i permissionsuniform genom att visa beväringskortet.

VR och Försvarsmakten har idag kommit överens om bruktagningen av en ny platsbokningsmöjlighet. Man avtalade om utvecklande av en platsbokningsmöjlighet redan i det samarbetsavtal som Försvarsmakten och VR undertecknade i november 2015.

-Tåget är ett populärt transportmedel bland beväringarna och vi vill ytterligare uppmuntra dem att använda det trygga och miljövänliga alternativet. Vår nya platsbokningstjänst förbättrar beväringarnas resekomfort betydligt och erbjuder beväringarna en möjlighet att koppla av på resan hem eller till garnisonen, säger Maisa Romanainen, direktör för VR:s passagerartrafik.

- Att erbjuda beväringarna möjligheten att boka plats är verkligen positivt. Vi fick mycket respons om detta av beväringarna och utgående från responsen inleddes utvecklingsarbetet. Vi ville att beväringarna skulle likställas med de andra passagerarna, för det har de garanterat förtjänat, konstaterar Försvarsmakternas personalchef generallöjtnant Sakari Honkamaa som i juli övergår till reserven.

Uttis jägarregemente provar tjänsten i juni

Den nya väntade tjänsten fungerar så att beväringarna registrerar sig i VR:s kundprogram Veturi, för att rätten till avgiftsfri platsbokning för beväringar ska kunna bekräftas. Efter detta kan man behändigt boka en plats via VR Mobil. På tåget kan man resa i Eko-klass på den egna platsen i permissionsuniform och genom att visa beväringskortet. Beväringarna kan fortsättningsvis resa på de lediga platserna i tåget även utan platsbiljett med endast permissionsuniform och beväringskort.

Den nya platsbokningstjänsten provas första av en mindre grupp i juni. I pilotprojektet deltar Uttis jägarregemente som finns i Kouvola. Tjänsten tas i bruk av alla beväringar i början av juli 2016.

Beväringarna har redan årtionden kunnat resa avgiftsfritt med tåg på grund av ett avtal mellan Försvarsmakten och VR. Beväringarnas resor med fjärrtåg förenklades redan i början av år 2014 när kontrollbiljetterna i pappersformat försvann. Den nya platsbokningstjänsten som nu tas i bruk kommer ytterligare att öka beväringarnas resekomfort.

Beväringarna gjorde ifjol ca 250 000 tågresor i tjänst. Dessutom får beväringarna bra rabatter på fritidsresor med tåg. Beväringarna får fortsättningsvis på sin fritid 30 % rabatt på tågbiljetter inom fjärrtrafiken och 50 % rabatt på tågbiljetter inom huvudstadsregionens närtrafik.

VR:s prissättnings- och produktchef Nora Härme berättar mer om den nya tjänsten i tågbloggen (på finska).

Mer information:
VR Passagerartrafiks prissättnings- och produktchef Nora Härme, all kontakt via VR Groups mediadesk, tfn 0307 0123.
Försvarsmaktens servicecentral, specialsakkunnig Ritva Davidsson, tfn 0299 815 480.