Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Försvarmakten har vidtagit motåtgärder mot koronaviruset

Huvudstaben 5.3.2020 12.23
Pressmeddelande

På order av Huvudstaden har försvarsmakten vidtagit åtgärder för att begränsa spridningen av koronaviruset COVID-19.

Försvarsmakten har instruerat sin personal, beväringar, kvinnor som avtjänar frivillig värnplikt samt reservister som kallats till reservövningar att hålla sig borta från sin tjänstgörings- eller arbetsplats i fjorton dagar, ifall de efter den 18.2.2020 återvänt eller kommer att återvända från ett område som Institutet för hälsa och välfärd förklarat vara epidemiområde.

I första hand rekommenderas personer som återvänder från ett epidemiområde att distansarbeta eller förlänga sin årsledighet med fjorton dagar. 

Beväringar och kvinnor som avtjänar frivillig värnplikt som återvänder från ett epidemiområde skall per telefon meddela sin grundenhet om saken, och inte återvända till tjänst på fjorton dagar. Då de återvänder till sin grundenhet skall de kunna styrka att de varit på ett epidemiområde under den aktuella tiden. 

För en reservist som kallats till reservövning är en resa på ett epidemiområde under den aktuella tiden ett giltigt skäl att bevilja uppskov för övningen, eller att helt inhibera den. 

Beväringar som är i tjänst kommer att undervisas i hur symptom kan identifieras och hur man skall uppsöka vård. 

Personer som verkar i krishanteringsuppdrag eller andra internationella uppgifter följer samma instruktioner, om inte den organisation som de verkar i har uppställt strängare regler.  

Försvarsmakten deltar i internationella övningar som planerat, men följer med situationen och omvärderar vid behov beslutet. 

Försvarsmaktens personal avstår tills vidare från tjänsteresor till områden som Institutet för hälsa och välfärd förklarat vara epidemiområden, eller deras närområden. 

Försvarsmakten inleder dessutom ett tillfälligt handskakningsförbud och övergår i huvudsak till att hålla möten på distans. 

Försvarsmakten fortsätter aktivt följa med situationen och är vid behov beredd att vidta tilläggsåtgärder.