Skip to content

Kommendörsbytet vid Försvarsmakten högtidlighålls under militära ceremonier

Försvarsmakten
30.7.2019 15.47
Pressmeddelande

Kommendörsbytet högtidlighålls genom en paradmönstring i Sandhamn onsdagen den 31 juli. Den nya kommendören för Försvarsmakten generallöjtnant Timo Kivinen inleder uppgiften den 1 augusti 2019. Samtidigt träder hans befordring till general i kraft.

Högtidligheterna i samband med kommendörsbytet inleds på traditionellt sätt på hjältegravsområdet på Sandudds begravningsplats, där kommendörerna lägger ned kransar vid Hjältekorset och marskalken av Finland Mannerheims grav.

Till dagens program hör också avtäckningen av general Lindbergs porträtt, då han överförs till reserven samt överlåtelsen av försvarsmaktens kommendörs fana.

Paradmönstringen med anledning av kommendörsbytet äger rum i Sandhamn på eftermiddagen. Paradtrupperna kommer från Huvudstaben, armén, marinen, flygvapnet samt Försvarshögskolan. Flygvapnet högtidlighåller ceremonin med en överflygning. Vid mönstringen kommenderas trupperna av chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Eero Pyötsiä.

Fältandakten vid paradmönstringen hålls av fältbiskop Pekka Särkiö. För musiken svarar försvarsmaktens representationsmusikkår, Gardets musikkår.

Allmänheten kan följa med evenemangen för bytet av försvarsmaktens kommendör på hjältegravsområdet på Sandudds begravningsplats den 31 juli kl. 8.30 och på försvarsmaktens kanaler för sociala medier, under hashtag #puolustusvoimat #starkatillsammans

facebook.com/puolustus
twitter.com/puolustusvoimat
instagram.com/puolustusvoimat.fi