Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Förbimarsch klockan 13.15 på Kirkkokatu

Armén
25.5.2018 10.24
Pressmeddelande
Panssariajoneuvot ajavat Helsingin kaduilla

Före förbimarschen, som börjar klockan 13.15 på Kirkkokatu, bjuder Uttis jägarregemente på fallskärmshopp med Finlands flagga vid Lakeuden puisto.

Förbimarschen startar från korsningen mellan Vapaudentie och Kirkkokatu klockan 13.15. Först kommer de avdelningar som marscherar till fots och därefter de motoriserade avdelningarna. I förbimarschen deltar ca 1200 personer, 40 fordon och 16 luftfartyg.

Trupperna marscherar längs Kirkkokatu, från stadion i riktning mot centrum.

Publiken ombeds att i god tid innan förbimarschen inleds, placera sig utmed båda sidorna av Kirkkokatu för att följa med förbimarschen.

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg, tar emot förbimarschen framför stadshuset tillsammans med krigsveteran Unto Nyystilä och Seinäjokis stadsfullmäktigeordförande Kimmo Heinonen.

FÖRBIMARSCHENS MARSCHORDNING

Avdelningarna som marscherar till fots marscherar i följande ordning:

1. Paradens kommendör
2. Den tretungade statsflaggan (PORPR)
3. Jägarfanan (PSPR)
4. Veteranernas fanborg
5. Arméns fanpluton, Marksstridsskolan
6. Marinens fanpluton, Sjökrigsskolan
7. Flygvapnets fanpluton, Satakunta flygflottilj
8. Försvarshögskolan
9. Gardesjägarregemente
10. Björneborgs brigad
11. Pansarbrigaden
12. Karelska brigaden
13. Kajanalands brigad
14. Uttis jägarregemente
15 Nylands brigad
16. Landskapskompaniet
17. Finlands Fredsbevararförbund
18. Soldathemsförbundet
19. Försvarsföreningen
20. Kvinnornas Beredskapsförbund
21. Försvarsförbundet för kvinnor i Finland
22. Försvarsorganisationernas fanborg

De motoriserde trupperna

1. Björneborgs brigad

• 2x Bepansrat trupptransportfordon XA-360
• 2x Bepansrat granatkastarfordon XA-361 AMOS
• 2x Tungt patrullfordon RG32
• 4x Bepansrat trupptransportfordon XA203
• 1x Kommandoplatspansarfordon XA202
• 2x Bepansrat trupptransportfordon XA180M
• 2x Fältkanon 155 K 98
• 1x Tung raketkastare 298

2.Gardesjägarreregementet

• 2x Terrängmotorcykel
• 2x Terränghjuling
• 6x Bepansrat trupptransportfordon XA-185

3. Pansarbrigaden

• 2x Stridsvagn Leopard 2A6
• 2x Pansarskyttebandvagn BMP-2
• 1x Pansarhaubits K9 Thunder
• 2x Luftvärnsrobot 12 NASAMS II FIN

4. Karelska brigaden

• 2x Pansarskyttebandvagn CV9030
• 1x Målanvisningsradar M87
• 4x Terränghjuling och luftvärnsrobot (ITO 15)

5. Marinen

• Sjömålsrobotlavett

Flottans musikkår

Välkomna!