Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Norges och Sveriges försvarschefer besöker Finland

Huvudstaben 5.3.2019 20.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg står värd för Norges och Sveriges försvarschefers arbetsbesök i Finland 6 – 7 mars 2019.

Förutom försvarscheferna medverkar och ländernas operationschefer i sammanträdet. Under besöket bekantar man sig också med de nordiska ländernas Cross Boarder Training och fördjupar sig i aktuella ärenden rörande försvarssamarbetet.