Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

General Lindberg på arbetsbesök i Polen

Huvudstaben
12.6.2019 9.30
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg genomför en officiell visit i Polen 12 - 13 juni. Värd för besöket är chefen för Polens försvarsmakt generalstab, generallöjtnant Rajmund Andrzejczak.

Under besöket bekantar sig general Lindberg med Polens försvarsmakt och träffar dess högsta militära ledning.
Till kommendörens för försvarsmakten följe hör Finlands militärattaché i Polen, överstelöjtnant Heikki Bruce och kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Antti Rajahalme.