Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

General Lindberg till Norge

Huvudstaben 23.8.2018 13.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg och chefen för försvarsministeriets resurspolitiska avdelning, överdirektör Raimo Jyväsjärvi deltar i ett arbetsmöte i Norge den 24 augusti 2018.

Kommendören för försvarsmakten och överdirektör Jyväsjärvi jämte medhjälpare medverkar i de nordiska försvarschefernas och krigsmaterielchefernas arbetsmöte i Bergen. I det årligen förekommande arbetsmötet diskuterar representanterna för de nordiska länderna bland annat nuläget gällande gemensamma anskaffningar och deras utvecklingsmöjligheter.