Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

General Kivinen besöker Estland

Huvudstaben
16.9.2019 11.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen genomför ett officiellt besök i Estland 16 - 17 september 2019. Värd för besöket är Estlands försvarschef, generalmajor Martin Herem.

Under besöket fördjupar sig general Kivinen med Estlands försvarsmakt och träffar Estlands försvarsminister samt landets högsta militära ledning. Till kommendörens för försvarsmakten följe ansluter sig Finlands militärattaché i Estland, överstelöjtnant Antti Hauvala samt kommendörens för  försvarsmakten adjutant, major Annukka Ylivaara.