Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Svaren på anbudsbegäran i HX-projektet har anlänt

Försvarsmaktens logistikverk 31.1.2019 16.00
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk har fått svar av fem flygplanstillverkare på en anbudsbegäran som sändes ut under våren 2018 och gällde projektet med en efterträdare till Hornet-jaktplanen (HX-projektet).

Syftet med HX-jaktplansprojektet är att ersätta kapaciteten hos Flygvapnets Hornet-jaktplan, som tas ur drift med början år 2025, med en helhetslösning som baserar sig på ett multirollsjaktplan. I april 2018 sände Försvarsmakten en anbudsbegäran (Request for Quotation, RFQ) till förvaltningarna i Storbritannien, Frankrike, Sverige och Förenta staterna för att förmedlas vidare till de fem tillverkarna av multirollsjaktplan. De plantyper som är föremål för anbudsbegäran är Boeing F/A-18 Super Hornet (Förenta staterna), Dassault Rafale (Frankrike), Eurofighter Typhoon (Storbritannien), Lockheed Martin F-35 (Förenta staterna) och Saab Gripen (Sverige).

Försvarsmaktens logistikverk har inom den tidsfrist som ställts till utgången av januari 2019 mottagit svar på den preliminära anbudsbegäran gällande alla fem plantyper. Svaren innehåller bindande uppgifter om den helhetslösning och projekthelhet som byggs runt varje alternativt multirollsjaktplan, och där syftet är att med tanke på det finska försvarssystemet producera bästa möjliga kapacitet som ersättare för Hornet-materielen.

Utöver de begärda 64 flygplanen omfattar svaren på anbudsbegäran de tekniska system som behövs för att flygplanen ska kunna manövreras, utbildningssystem, behövlig serviceutrustning, testanordningar och reservdelar samt vapen, sensorer och andra behövliga stödfunktioner per plantyp. Vidare ingår i anbuden eventuellt andra stödjande system och kapacitetselement.

Efter mottagningen av de preliminära anbuden följer en fas på flera månader då anbudens innehåll analyseras samt en första förhandlingsfas i anbudsförfarandet gällande jaktplansupphandlingen, där anbuden preciseras tillsammans med jaktplanstillverkarna.

Under senare hälften av år 2019 sänds en preciserande anbudsbegäran, och i en kommande andra förhandlingsfas fastslås det slutliga innehållet i upphandlingshelheterna tillsammans med tillverkarna. Den andra förhandlingsfasen avslutas år 2020, då tillverkarna ombeds lämna sina slutliga anbud. Statsrådet fattar beslut om efterträdaren till Hornet-materielen år 2021.
 
 

Mera information:


Programchef Lauri Puranen, försvarsministeriet, tfn 0295 140403.

Läs mera om HX-projektet