Kommendören för försvarsmakten till Natos militärkommitté möte i Belgien

Huvudstaben 14.1.2019 12.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg medverkar i Natos säkerhetskommitté försvarschefsmöte i den del som berör kompanjonsländerna den 15 januari 2019. I mötet deltar den högsta militära ledningen för Natos medlems- respektive kompanjonsländer.

Under resan träffar general Lindberg bland andra ordföranden för Natos militärkommitté, general (Air Chief Marshall) Stuart Peach och Finlands i Belgien till Natos beskickning ackrediterade personal.

Från försvarsmakten medverkar i mötet och träffarna, militärrepresentant i Europeiska unionen och Nato i Bryssel verksamma, konteramiral Juha Vauhkonen, beskickningens expertis samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Antti Rajahalme.