Skip to content

Väitöstutkimus varusmiesten polvivaivojen hoidosta

Centre for Military Medicine
31.5.2017 8.14
Tiedote

Tutkimuksessa selvitettiin polvivaivojen leikkaushoitoa ja diagnostiikkaa.

Varusmiesten polvivaivat johtuvat usein lisääntyneestä rasituksesta tai vammasta. Maria Holsen selvitti väitöskirjassaan polven nivelnastasta irtoavan luurustokappaleen (osteochondritis dissecans), kivuliaan kaksiosaisen polvilumpion ja mediaalisen nivelkalvopoimun leikkaushoidon pitkäaikaistuloksia. Lisäksi tutkittiin magneettikuvauksen käyttökelpoisuutta polvilumpion rustovaurioiden diagnostiikassa.

Polven nivelnastasta irtoavan luurustokappaleen kiinnitys tähystysleikkauksessa on yleisesti käytetty hoitomenetelmä. On kuitenkin epäselvää, millä kiinnittimillä saavutetaan paras tulos, eikä pitkäaikaisseurannan tuloksia ole ollut käytettävissä. Tämän tutkimuksen perusteella kiinnittäminen biohajoavilla nauloilla tuotti paremman tuloksen kuin kiinnittäminen biohajoavilla sauvoilla.

Kivulias kaksiosainen polvilumpio on harvinainen. Sen tavallisin hoito on polvilumpion pienemmän kappaleen poisto, mutta pitkäaikaistuloksia on ollut käytettävissä niukasti. Tämän tutkimuksen mukaan pitkittyneessä kipuilussa leikkauksella saavutetaan erinomainen tai hyvä lopputulos ja toipuminen on nopeaa.

Polven mediaalisen nivelkalvopoimun tähystysleikkauksessa tehtävän poiston pitkäaikaistuloksia selvitettäessä todettiin, että tulos oli pääosalla potilasta erinomainen tai hyvä. Toimenpiteeseen ei liioin liittynyt komplikaatioita. Leikkausta edeltävästä diagnostiikasta todettiin, että magneettikuvaus ja kliininen tutkimus eivät vaikuta löytävän luotettavasti polven sisäsyrjän nivelkalvon poimua.

Polvilumpion rustovaurion diagnoosi perustuu usein tähystykseen. Leikkaushoito ei kuitenkaan yleensä ole vauriossa tarpeen ja turhia tähystyksiä tulisi välttää. Tämän tutkimuksen perusteella magneettikuvausta voidaan pitää luotettavana polvilumpion syvempien rustovaurioiden todentamisessa, muttei lievempien vaurioiden osalta magneettikuvaus ei anna luotettavaa tulosta.


Sotilaslääketieteen keskuksessa tutkijana työskennelleen Maria Holsenin väitöskirja "Operative treatment and magnetic resonance imaging-based diagnostics of knee disorders in military conscripts" tarkastetaan Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteen tiedekunnassa 9.6.2017 kello 12. Väitöstilaisuus järjestetään Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen F115 salissa (osoite Lääkärinkatu 1).

Väitöskirja on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa:
http://tampub.uta.fi/handle/10024/101184