Skip to content

Sotilaslääketieteen yliopistokursseja keväällä

Centre for Military Medicine
19.1.2018 11.56
Tiedote

Lääketieteen opiskelijoille suunnattuja sotilaslääketieteen kursseja järjestetään keväällä 2018 Helsingin, Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa.

Kursseihin kuuluu luentojen lisäksi tutustuminen paikallisen varuskunnan terveydenhuoltoon.

Luennot käsittelevät Puolustusvoimien rauhan- ja sodanaikaisen terveydenhuollon lisäksi mm. asevelvollisten palveluskelpoisuusluokittelua, ensihoitoa ja kansainvälisen kriisinhallinnan lääkintähuoltoa.

Kurssit ovat osa lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmaa, ja niiden laajuus ja sisältö vaihtelevat yliopistoittain. Tarkemmat tiedot ovat saatavilla ko. yliopistoista.