Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

Kommendören för försvarsmakten på arbetsbesök till Danmark

Försvarsmakten 5.2.2020 6.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen medverkar i de Nordiska och Baltiska staternas försvarschefer möte i Danmark, 5 - 6 februari 2020.

Under den första dagen deltar såväl de Nordiska som de Baltiska försvarscheferna. Under den andra dagen sker mötet endast de Nordiska länderna emellan. Vid sammankomsterna behandlas försvarssamarbetet mellan länderna samt säkerhetsläget kring Östersjön och i de arktiska områdena. Arbetsmötena anordnas årligen. Ansvaret för arrangemangen roterar.

Från Huvudstaben medverkar också Försvarsmaktens strategichef, generallöjtnant Kim Jäämeri, avdelningsstabsofficer, kommendörkapten Jarkko Sirkkanen samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Annukka Ylivaara.