Skip to content

Förändringar gällande värnpliktigas utbildning och permissionsarrangemang på grund av coronaviruset

Försvarsmakten
13.3.2020 8.29
Pressmeddelande

Försvarsmakten gör förändringar gällande värnpliktigas och frivilligt tjänstgörande kvinnors utbildning, permissionsarrangemang samt repetitionsövningar på grund av coronavirussituationen. Förändringen träder i kraft den 13 mars 2020.

Undantagsvis börjar veckoslutspermissionen på lördag istället för på fredag. Samtidigt flyttar vi till en modell där en tredjedel av beväringarna är på permission en vecka i taget, följt av en två veckors tjänstgöring i garnisonen. Beslut om datumen för permissionerna fattas truppförbandsvis.

Man strävar efter att kontakten mellan olika grupper i garnisonerna minimeras med hjälp av olika utrymmes- och förflyttningsarrangemang.

Beväringarnas utbildningsarrangemang säkerställer upprätthållandet av beredskapen och säkerställer försvarsmaktens förmåga att utföra sina lagstadgade uppgifter och utföra kritiska uppgifter under normala omständigheter.

Syftet med arrangemanget är att bromsa spridningen av coronavirus vid garnisonerna och att minska exponeringsrisken. Samtidigt möjliggörs att beväringsutbildningen kan fortgå.

Värnpliktiga och kvinnor i frivillig militärtjänst kommer att informeras separat om systemets inverkan på tjänstgöringen.

Repetitionsövningar avbryts för tillfället. Huvudstaben meddelar separat när avbruten utbildning kan återupptas.

Förutom utbildningsåtgärder har försvarsmakten säkrat sina ledningsarrangemang, inklusive restriktioner för tjänsteresor och ökad distansarbetet i hela organisationen. Målet är att utjämna och minimera effekterna av coronaviruset.

Ändringarna gäller tills vidare.