Skip to content
Sections
Menu
The Finnish Defence Forces

General Kivinen besöker Frankrike

Huvudstaben 2.3.2020 14.30
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen avlägger ett officiellt besök till Frankrike 2 – 3 mars. Värd för besöket är Frankrikes försvarschef, general François Lecointre.

Under besöket bekantar sig general Kivinen med Frankrikes försvar och träffar dess högsta militära ledning. I samband med besöket diskuterar kommendörerna försvarssamarbetet inom den Europeiska unionen jämte det bilaterala försvarssamarbetet. I kommendörens för försvarsmakten följe reser Arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari, Finlands försvarsattaché i Frankrike, överste Teemu Nurmela och kommendörens för försvarsmakten specialmedarbetare, överstelöjtnant Mikael Salo.