Skip to content

Kansainvälisen avun antaminen Puolustusvoimien uudeksi tehtäväksi

Defence Command
5.3.2018 9.54
Tiedote

Puolustusvoimien uuteen tehtävään osallistua kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen valmistaudutaan kansainvälisen harjoitusyhteistyön kautta. Ylin valtiojohto ja sotilasjohto tarvitsevat päätöksenteon tueksi kattavan tilannekuvan, totesi puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg 225. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 5. maaliskuuta 2018.

Puolustusvoimien uusi tehtävä luo perustan sotilaallisten kykyjen käyttämiseksi niin erikseen päätettäessä myös toisen valtion avuksi. Annettava tai vastaanotettava apu kattaa kaikki sotilaallisen toiminnan osa-alueet. Uudistus koskee myös kansainvälistä viranomaisyhteistyötä.

Tärkein Puolustusvoimien toimintaedellytyksiin vaikuttavista vielä keskeneräisistä lakihankkeista on sotilastiedustelulaki. Lain pikainen voimaansaattaminen on Puolustusvoimille erittäin tärkeää. Kattava ja oikea-aikainen tilannekuva toimintaympäristöstä tarvitaan ylimmän valtiojohdon ja sotilasjohdon päätöksenteon tukemiseksi.

- Tietoverkoista on tullut sodankäynnin näyttämö ja niissä liikkuvasta tiedosta tehokas taisteluväline. Sotilaallista tietoa on siis kyettävä hankkimaan kaikkialta, missä sitä liikkuu, myös tietoverkoista ja -järjestelmistä, Lindberg tiivisti.

Puolustusvoimain komentajan puhe kokonaisuudessaan