Skip to content

Joukko-osastojen komentajia vaihtuu

Defence Command
Julkaisuajankohta 25.5.2018 10.00
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. heinäkuuta ja 1. elokuuta 2018 lukien. Eversti Mika Kalliomaa on heinäkuun alusta määrätty Porin prikaatin komentajaksi. Samasta päivämäärästä lukien Tasavallan presidentti on nimittänyt nykyistä komentajaa, eversti Rami Saaren kenraalin virkaan ja hänet on määrätty maavoimien operaatiopäälliköksi.

Eversti, sotatieteiden tohtori Mika Kalliomaa on palvellut Maanpuolustuskurssien johtajana vuodesta 2016. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Puolustusvoimien viestintäjohtajana Pääesikunnassa sekä opettajana ja apulaisjohtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hän väitteli sotatieteiden tohtoriksi vuonna 2003. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013.

Uudeksi Maanpuolustuskurssien johtajaksi on elokuun alusta määrätty eversti Jukka Jokinen. Hän palvelee tällä hetkellä Kadettikoulun johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa, pataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä sekä Tasavallan presidentin 1. adjutanttina. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2001 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Kari Pietiläinen on määrätty Maasotakoulun johtajaksi 1.7.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä maavoimien suunnittelupäällikkönä suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Maavoimien esikunnassa, Kainuun prikaatin esikuntapäällikkönä, sektorijohtajana Maavoimien esikunnassa sekä pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2014.

Uudeksi maavoimien suunnittelupäälliköksi suunnitteluosastolle Maavoimien esikuntaan on heinäkuun alusta määrätty eversti Ahti Kurvinen. Hän palvelee tällä hetkellä Kaartin jääkärirykmentin komentajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa, oppilasupseerina Yhdysvalloissa sekä Karjalan prikaatin esikuntapäällikkönä. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.

Eversti Petteri Tervonen on määrätty Kaartin jääkärirykmentin komentajaksi 1.7.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Pääesikunnan koulutusosaston apulaisosastopäällikkönä. Aiemmin hän on palvellut muun maussa osastoesiupseerina Pääesikunnassa, kansallisena edustajana NATO-esikunnassa, osastoesiupseerina Puolustusvoimien tiedustelulaitoksella, sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä pataljoonan komentajana Pohjois-Karjalan prikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Eversti Harri Suni on määrätty Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajaksi 1.8.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolla. Aiemmin hän on palvellut muun muassa apulaissotilasedustajana Suomen NATO- sekä EU-edustustoissa, vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriössä sekä pataljoonan komentajana Viestirykmentissä. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Kommodori Kari Tapala on määrätty 2. Logistiikkarykmentin komentajaksi 1.7.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä merivoimien huoltopäällikkönä huolto-osastolla Merivoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muu muassa huolto-osaston päällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2016.

Eversti Antti Koskela on määrätty Lapin lennoston komentajaksi 1.7.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä ilmavoimien huoltopäällikkönä huolto-osastolla Ilmavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Satakunnan lennoston esikuntapäällikkönä sekä Lentosotakoulun johtajana. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2005 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2016.

Everstiluutnantti Mika Hakanen on määrätty Satakunnan lennoston esikuntapäälliköksi 1.7.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä tulivoima-alan päällikkönä maajärjestelmäosastolla Järjestelmäkeskuksella.

Komentaja Taneli Uosukainen on määrätty 2. Logistiikkarykmentin esikuntapäälliköksi 1.7.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajana Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

Everstiluutnantti Petri Toivonen on määrätty Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin 1.7.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä presidentin adjutanttina.

Everstiluutnantti Mikko Mönkkönen on määrätty Urheilukoulun johtajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin 15.7.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina tiedusteluosastolla Maavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Mano-Mikael Nokelainen on määrätty Helsingin ilmatorjuntarykmentin komentajaksi Panssariprikaatiin 1.8.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä kyberpuolustussektorin johtajana Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolla.

Everstiluutnantti Jyri Mattila on määrätty lentotekniikkalaivueen komentajaksi Satakunnan lennostoon 1.8.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä pääkoelentäjänä Ilmataistelukeskuksella Satakunnan lennostossa.

Everstiluutnantti Marko Leppänen on määrätty Kainuun tykistörykmentin komentajaksi Kainuun prikaatiin 1.8.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelualan päällikkönä Pääesikunnan koulutusosastolla.

Everstiluutnantti Juha Helle on määrätty Kadettikoulun johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun 1.8.23018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan kansliassa.

Everstiluutnantti Pasi Tolvanen on määrätty Pohjanmaan jääkäripataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin 1.8.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Pääesikunnan kansliassa.

Komentaja Anssi Munkki on määrätty Meritiedustelupataljoonan komentajaksi Rannikkoprikaatiin 1.8.2018 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä apulaissotilasedustajana Euroopan unionissa.

   

   

´