Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen historia ja perinteet

Puolustusvoimien tutkimuslaitos muodostettiin 1.1.2014. Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen siirrettiin tutkimustehtäviä ja -vastuita Puolustusvoimien teknillisestä tutkimuslaitoksesta, Maanpuolustuskorkeakoulun käyttäytymistieteen laitoksesta, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen verkostopuolustuksen kehittämiskeskuksesta, Merivoimien tutkimuslaitoksesta sekä Puolustusvoimien kansainvälisestä keskuksesta.

Tutkimuslaitoksen perinteet

Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen perinteet on siirretty Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen vaalittavaksi 1.1.2014 alkaen. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen perinneyhdistys on Tutkimuskilta ry, joka vaalii Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen ja sitä edeltäneiden joukko-osastojen perinteitä ja historiaa.

Vuosipäivä

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen vuosipäivä on 15.4.

Päivämäärä on sama kuin lakkautetulla Puolustusvoimien teknillisellä tutkimuslaitoksella, ja se pohjautuu sotaministeriön taisteluvälineosaston Kemiallisen laboratorion perustamiseen 15.4.1919

Kunniamarssi

Tutkimuslaitoksen kunniamarssi on Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa (ilman merkkisoitto). Marssin säveltäjä on tuntematon, sanat ovat Zacharias Topeliuksen ja sovitus on Arvo Kuikan.

Marssi on ollut 24.2.1978 tasavallan presidentin vahvistamassa kunniamarssiuudistuksessa myös Pääesikunnan ja sen alaisten laitosten sekä sotilasläänien esikuntien yhteisenä kunniamarssina.

Joukko-osastotunnus

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen joukko-osastotunnuksessa on avoimen laakerinlehtiseppeleen päällikkeenä soihtu, kaikki kultaa. Laakerinlehtiseppele viittaa tieteeseen ja soihtu tietoon ja tiedonvaloon. Tunnuksen on suunnitellut Sotamuseon suunnittelija Liisa Kontiainen.

Pöytästandaari

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen pöytästandaarina on standaari, jonka heraldinen selitys kuuluu seuraavasti: kaksikielekkeisessä punavioletissa pöytästandaarissa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen joukko-osastotunnus, kaikki keltaista. Standaarissa on kielekkeiden kärkiin sijoitetut keltaiset tupsut. Pöytästandaari on Sotamuseon suunnittelija Liisa Kontiaisen suunnittelema.

Perinnejoukko

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen perinnejoukko-osasto on Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos.

Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos on vaalinut puolustusvoimien kemiallisen, sähköteknillisen ja fysiikan tutkimuksen sekä edeltäjäjoukkojensa perinteitä.

Tutkimuslaitoksen historia

Kemiallinen tutkimustoiminta

Kemiallisen tutkimustoiminnan voidaan katsoa alkaneen 15.4.1919 kemisti Bertil Nybergin perustamasta sotaministeriön taisteluvälineosaston Kemiallisesta laboratoriosta. Vuonna 1925 laboratorion nimeksi muutettiin Puolustusministeriön Kemiallinen koelaitos tehtävänään tutkia kemiallista sodankäyntiä ja välineitä sekä muita kemian alaan kuuluvia sotatarvikkeita. Vuonna 1941 sen nimeksi muutettiin Puolustuslaitoksen Kemiallinen laboratorio.

Sähköteknillinen tutkimustoiminta

Sähköteknillistä tutkimustoimintaa on ollut useassa puolustusvoimien eri yksiköissä aina itsenäisyyden alkuajoista asti. Puolustusvoimien teknilliseen tutkimuslaitokseen liitetty haara alkaa ilmavoimien vuonna 1949 perustamasta Tutkakorjaamosta. Siitä muodostettiin 1.3.1955 Sähköteknillinen koulu. Sen koeasemasta muodostettiin vuonna 1974 Sähköteknillinen tutkimuslaitos.

Puolustusvoimien elektroniikka-alan tutkimustoiminta alkoi Puolustusministeriön sähkölaboratorion ja -pajan perustamisesta 1.5.1927.

Fysiikan alan tutkimustoiminta

Fysiikan alan tutkimustoiminta yhdistettiin Puolustusvoimien Kemian Laboratorioon vuonna 1947 Aineenkoetuslaitoksen ja vuonna 1969 Painekoeaseman liittämisten myötä. Laboratorion nimeksi muutettiin vuonna 1952 Puolustuslaitoksen tutkimuskeskus ja vuonna 1974 Puolustusvoimien tutkimuskeskus.

Käyttäytymistieteellinen tutkimus

Vuonna 1947 Pääesikunnan koulutusosaston valistustoimistoon kiinnitettiin sotilaspsykologiseen työhön FM Yrjö A. Lehti. Hänestä tuli Suomen ensimmäinen sotilaspsykologi. Hän osallistui mm. varusmiesten valintoihin ja valintatestien kehittämiseen.

Puolustusministeriön päätöksellä 1.3.1973 Pääesikunnan koulutusosastoon perustettiin Sotilaspsykologian toimisto, jonka päälliköksi nimettiin FM Aimo Huhtala.

1990-luvulla, osana Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskusta, PsT Juhani Sinivuon johtama tutkimusosasto keskittyi sotilaspsykologiaan ja -sosiologiaan sekä kasvatustieteisiin ja psykologisiin soveltuvuusarviointeihin. Vuonna 2006 Käyttäytymistieteiden osasto siirrettiin Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitokseksi.

Meripuolustuksen teknillinen tutkimus

Helsingin Sotasataman Torpedo- ja miinaosaston alaisuuteen kuuluneen laboratorion toiminta käynnistettiin 11.9.1918. Tästä alkoi Merivoimien ja rannikkotykistön tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Isosaareen valmistui koeasema 1936. Aseman ensimmäinen päällikkö oli merijalkaväenluutnantti A. Karsten.

Vuonna 1994 perustettiin Merivoimien tutkimuslaitos, jonka vastasi teknisestä ja luonnontieteellisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Laitoksen rungon muodostivat Merivoimien esikunnan teknillinen suunnittelutoimisto ja Turun laivastoaseman Koeosasto. Laitoksen ensimmäinen johtaja oli insinöörikommodori Alpo Tuurnala. Merivoimien ja rannikkotykistön yhdistyessä vuonna 1998 Rannikkotykistökoulun tutkimus- ja kehittämisosasto liitetään Merivoimien tutkimuslaitokseen.

Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos

Kemian, fysiikan ja sähkötekniikan tutkimusaktiviteetit alkoivat toisistaan erillisinä. Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos perustettiin yhdistämällä Puolustusvoimien tutkimuskeskus ja Sähköteknillinen tutkimuslaitos1.1.1999, ja se tarjosi näiden kolmen alueen kokonaisratkaisuja. Uudessa laitoksessa pystyttiin ensimmäistä kertaa hallitsemaan asejärjestelmiä kokonaisuutena. Oli luotu kyky arvioida, testata ja kehittää aseet, sensorit ja johtamisjärjestelmä -kokonaisuuden suorituskykyä.

Puolustusvoimien tutkimuslaitos muodostettiin 1.1.2014, jossa saman katon alle tulivat edellisten lisäksi myös doktriinien ja ihmisresurssien kehittäminen. Näin asiakas saa entistä kokonaisvaltaisempia palveluja.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajat

Eversti Mikko Mäntynen 2024–
Eversti Mano-Mikael Nokelainen 2021–2023
Komentaja Marko Laaksonen 2019–2021
Eversti Vesa Nissinen 2016–2018
Eversti Kaarle Lagerstam 2014–2016

Tutkimuslaitoksen sukupuu

Klikkaamalla kuvaa saat isomman kuvan auki (PDF).

 

Puolustustutkimuksen vuosikirjan 2019 artikkeli: Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen historia

´