Hyppää sisältöön

Uudenmaan prikaatin historia ja perinteet

Uudenmaan prikaati on maamme ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto. Eri aselajit ovat edustettuina prikaatissa, ja sen riveihin kuuluu lähinnä Uudeltamaalta, Turunmaalta ja Pohjanmaalta kotoisin olevia ruotsinkielisiä miehiä ja naisia.

Nykyisin Uudenmaan prikaati koostuu prikaatin esikunnasta, kahdesta pataljoonasta (Vaasan rannikkojääkäripataljoona ja Tammisaaren rannikkopataljoona) sekä huoltokeskuksesta.

Uudenmaan prikaatin perinteet ulottuvat Kustaa II Aadolfin aikaan. Kuninkaalla oli perusteelliset sotilaalliset tiedot. Nostaakseen armeijan suorituskykyä hän luopui silloisesta organisaatiosta, jonka suurin yksikkö oli komppania. Ruotsiin perustettiin 8–12 komppaniasta koostuvat maakuntarykmentit. Suomalaisen jalkaväen osalta kuningas teki henkilökohtaisen organisaatiosuunnitelman. Suunnitelma edellytti 8 rykmenttiä, jotka kaikki koostuisivat 8 komppaniasta. Yksi näistä oli Uudenmaan Rykmentti, eli komentajansa Ernst Creutzin mukaan nimetty Creutzin rykmentti, joka on Uudenmaan prikaatin ensimmäinen perinnejoukko. Uudenmaan Rykmentti perustettiin vuonna 1626.

Uudenmaan Rykmentistä alkaen voidaan jäljittää lähes katkeamaton sarja joukkoja, jotka ovat seuranneet toisiaan ja vieneet rykmentin perinteitä eteenpäin. Vuosisatojen saatossa joukot ovat palvelleet menestyksekkäästi niin rauhan aikana kuin monissa Euroopassa, Ruotsissa ja Suomessa käydyissä sodissa. Isänmaan ja perinnejoukkojen kohtalot ovat pitkälti olleet yhteneväiset.

Vuonna 1957 joukko-osastot nimettiin maakuntien mukaan ja silloin prikaati sai nykyisen nimensä, Uudenmaan prikaati.

1.7.1998 tapahtui merkittävä käänne Uudenmaan prikaatin historiassa. Prikaati siirtyi maavoimien organisaatiosta merivoimien organisaatioon, ja siitä tuli näin ollen osa merivoimia.

Osoitamme joukon yhteishenkeä joukkoyksikköjen lipuilla, pienoislipuilla ja yksikköviireillä sekä kantamalla prikaatin joukko-osastoristiä, Siikajokiristiä. Vaasan rannikkojääkäripataljoona käyttää lisäksi perinneristiä, Teikarin ristiä.

Vaalimme perinnejoukkojemme historiaan kuuluvien kunniakkaiden ja arvokkaiden tapahtumien muistoa prikaatin 18. huhtikuuta vietettävän vuosipäivän sekä joukkoyksiköiden perinnepäivien kautta. Jokaisella perusyksiköllä on oma perinnejoukkonsa.

Prikaatin alueella sijaitseva perinnekukkula käsittää kapteeninpuustellin sekä useita muistomerkkejä.

´