Hyppää sisältöön

Rannikkoprikaatin historia ja perinteet

Rannikkoprikaati on yksi uusimmista Suomen puolustusvoimien joukko-osastoista.Monelle saattaakin olla yllätys, että Rannikkoprikaatin nimen takaa löytyy Kirkkonummen Upinniemessä toimiva merivoimien joukko-osasto, jonka edeltäjäjoukoissa moni etenkin Uudellamaalla asuva on suorittanut vuosikymmenten saatossa varusmiespalveluksensa.

Suomen itsenäistyttyä maamme sai ikään kuin lahjaksi vahvan rannikkotykistön, joka puolestaan oli peruja ns. Pietari Suuren merilinnoitusketjusta. Sen Venäjä rakensi silloisen pääkaupunkinsa Pietarin suojaksi lähetettyään Itämeren laivastovoimansa Japanin sotaan. Koska monet suomalaiset olivat ennen itsenäisyyden aikaa suorittaneet asepalveluksensa Venäjän armeijassa juuri rannikkotykistön tehtävissä, oli kalustolle myös osaavia käyttäjiä.

Rannikkotykistö toimi alueellisina joukko-osastoina, joilla kullakin oli oma vastuualueensa. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä toimintaa oli myös Viipurinlahdella sekä Laatokalla sekä jatkosodan aikana myös Äänisellä.

Sotien jälkeen puolustusvoimien palattua rauhan kannalle, saivat rannikkojoukko-osastot aluevastuuta kuvaavat nimet: Suomenlinnan ja Turun rannikkotykistörykmentit sekä Kotkan, Hangon ja Vaasan rannikkopatteristot. Tässä kokoonpanossa toimittiin kesään 1998 asti, jolloin rannikkotykistö sekä rannikkojääkärikoulutus liitettiin silloisten laivastojoukkojen kanssa nykyisiksi merivoimiksi.

Rannikonpuolustusta koko Suomenlahden alueella

Upinniemestä puhuttaessa on muistettava myös alueen historia Neuvostoliiton tukikohtana vuosina 1944 - 1956. Itse asiassa Neuvostoliitto Upinniemen rakensikin: Reilussa viidessätoista vuodessa maanviljelysalue hiekkarantoineen ja metsineen muuttui laivastotukikohdaksi, jonne Helsingin laivastoasema muutti elokuussa 1959.

Kesästä 1998 vuoden 2014 loppuun asti Upinniemessä toimi sekä rannikko- että laivastojoukoista muodostettu Suomenlahden meripuolustusalue. Sen tehtävänä oli vastata meripuolustuksesta koko Suomenlahden alueella. Meripuolustusalueen kokoonpanoa muutettiin vähitellen keskittämällä toimintaa Upinniemeen päätukikohtaan lakkauttamalla toimintoja Suomenlahden linnakesaarilla.

Puolustusvoimauudistuksen myötä vuodenvaihteessa 2014 - 15 rannikko- ja laivastojoukot eriytettiin taas omiksi joukko-osastoikseen. Upinniemeen muodostettiin 1.1.2015 Rannikkoprikaati taistelualusten siirtyessä Rannikkolaivaston alaisuuteen.

Vaikka puolustusvoimien vakituinen toiminta on monella linnakesaarella lakannut, Rannikkoprikaati vastaa edelleen rannikonpuolustuksesta koko Suomenlahden alueella aina Hankoniemeltä itärajalle asti.

´