Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskorkeakoulun historia ja perinteet

Maanpuolustuskorkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 1993 alusta, jolloin Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sotakorkeakoulu yhdistyivät.

Kadettikoulu

Upseerikoulutus Suomessa alkoi vuonna 1779, kun eversti Göran Magnus Sprengtporten lähetti 20.3.1779 Kustaa III:lle kirjallisen anomuksen pysyvän sotakoulun perustamiseksi Savon ja Karjalan upseeritarpeeseen. Saman vuoden heinäkuussa kuningas hyväksyi tehdyn esityksen ja näin sai alkunsa Suomen ensimmäinen kadettikoulu, Haapaniemi Krigsskola.

Vuodesta 1821 upseerikoulutus jatkui Haminassa Suomen Kadettikoulussa. Venäläistämistoimenpiteet johtivat kuitenkin koulun lakkauttamiseen vuonna 1905.

Maan itsenäistymisen ja vapaussodan jälkeen upseerien perusopetuksen organisoiminen oli yksi kiireellisimmistä tehtävistä. Suomen kadettikoulu aloitti toimintansa 28.1.1919 Helsingissä Töölön Arkadiassa. Oppilaitoksen nimi lyheni ajan myötä Kadettikouluksi. Kadettikoulu muutti Arkadiasta Munkkiniemeen vuonna 1923.

Kadettikoulu siirtyi Talvisodan jälkeen vuonna 1940 Santahaminaan. Heinäkuusta 1941 alkaen sen nimenä oli Maasotakoulu. Vanhaan nimeen Kadettikoulu palattiin vuonna 1952, jolloin myös meri-, ilma- ja maavoimien kadettien alkuvaiheen opetus yhdistyi.

Sotakorkeakoulu

Sotakorkeakoulu aloitti toimintansa 3.11.1924. Se vastasi yleisesikuntaupseerikurssien, ylemmän päällystön kurssien ja valtakunnallisten maanpuolustuskurssien toimeenpanosta. Koulussa tehtiin merkittävää ohjesääntö- ja tutkimustyötä. Sotatieteen laitos liitettiin osaksi Sotakorkeakoulua vuonna 1985.

Taistelukoulu

Taistelukoulu aloitti toimintansa 1.9.1927 Viipurin lähellä Markovillassa. Taistelukoulun tehtävänä oli kouluttaa sodan ajan pataljoonankomentajat ja antaa jatkokoulutusta niille, jotka eivät kouluttautuneen yleisesikuntaupseereiksi. Tärkeimmät kurssit olivat esiupseerikurssi ja jalkaväen kapteenikurssi. Koululla oli suuri merkitys taktiikan ja koulutusperiaatteiden yhtenäistämisessä sekä erilaisissa kokeiluissa.

Sotien jälkeen koulu aloitti uudelleen toimintansa vuonna 1945 Santahaminassa, muutti Haminaan vuonna 1947 ja sieltä Tuusulaan vuonna 1949, jossa se toimi lakkauttamiseensa saakka.

Yhdistyminen Maanpuolustuskorkeakouluksi

Maanpuolustuskorkeakoulu perustettiin 1.1.1993 yhdistämällä Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sotakorkeakoulu yhdeksi korkeakouluksi, joka vastaa koko upseerikoulutuksesta. Maanpuolustuskorkeakoulu kuuluu Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen joukkoon. Korkeakoulun pääosat toimivat Santahaminassa, mutta sen osia on myös Helsingin kantakaupungissa.

Maanpuolustuskorkeakouluun sulautettiin Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus vuonna 2006.

Osana puolustusvoimauudistusta Käyttäytymistieteiden laitos irroitettiin Maanpuolustuskorkeakoulusta vuonna 2014. Vuoden 2015 alusta perustettiin Sotataidon laitos, johon yhdistettiin Sotahistorian, Taktiikan ja Strategian laitokset. Samalla Puolustusvoimien kansainvälinen keskus liitettiin osaksi Maanpuolustuskorkeakoulua. Lisäksi Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus siirtyi osaksi uutta Puolustusvoimien palvelukeskusta kuitenkin niin, että kuva-arkisto jäi Sotamuseon hallintaan ja täydennyskoulutussektori jäi osaksi korkeakoulua.

Laadun historiaa

Laatutyöllä on MPKK:ssa pitkät perinteet. Kokonaisvaltaiseen toiminnan laadun kehittämiseen alettiin kiinnittää huomiota vuonna 2001 tehdyn toiminnan kokonaisarvioinnin jälkeen. Prosesseja on kuvattu ja kehitetty vuodesta 2003 saakka, ja matkan varrella prosessiajattelu on kehittynyt työnkulkukaavioista strategian toteuttamisen työkaluiksi. Opiskelijapalaute on ollut opetuksen kulmakivi jo MPKK:a perustettaessa.

Strategia on ollut olemassa vuodesta 2006 lähtien ja sen mukaan on laadittu vuosittain toimintasuunnitelmat ja vuosiraportit.

Maanpuolustuskorkeakoulu 20 vuotta – Sotilasyliopiston ensiaskeleet 1993–2013

Maanpuolustuskorkeakoulun historia ensimmäisiltä 20 vuodelta julkaistiin lukuvuoden avajaisissa 5. syyskuuta 2013

Maanpuolustuskorkeakoulu perustettiin vuonna 1993 yhdistämällä perinteiset sotakoulut – Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sotakorkeakoulu – yhdeksi opetuslaitokseksi. Yksi aikakausi päättyi, mutta yliopistollinen kehitys sai jalansijaa.

Useimmat muutoksista ovat tuottaneet hedelmää 20 toimintavuoden aikana. Tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulu on ainoa eurooppalainen sotilasyliopisto, jossa voi suorittaa kaikki sotatieteiden tutkintotasot kandidaatista tohtoriksi.

Korkeakoulun taival on ollut mutkikas. Matkaa ovat sävyttäneet lukuisat säädösmuutokset ja koulutusuudistukset sekä kaksi talouslamaa, jotka ovat heijastuneet organisaatiorakenteeseen ja käytettävissä olleisiin resursseihin.

Eversti (evp) Esko Vaahtolammin kirjoittama kattava tietoteos Maanpuolustuskorkeakoulu 20 vuotta tarjoaa aiemmin julkistamatonta tietoa korkeakoulun kaikista vaiheista – vaiheista, jotka ovat tärkeimpien joukossa yli 200-vuotisten upseerikoulutusperinteiden ketjussa.

Teksti: Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys & MPKK

 

´