Hyppää sisältöön

Joukko-osastojen historia ja perinteet

Nyky-Puolustusvoimat koostuu Pääesikunnasta ja kolmesta puolustushaarasta. Kouluttavia joukko-osastoja on vuodesta 2015 alkaen ollut 16.

Maavoimiin kuuluu kahdeksan kouluttavaa joukko-osastoa, ilmavoimiin neljä ja merivoimiin neljä. Joukko-osastojen nimi, rakenne ja sijoituspaikka ovat saattaneet vaihtua useasti Suomen itsenäisyyden aikana.

Jokaisella joukko-osastolla on oma lippunsa, kunniamarssinsa ja tunnuksensa, jotka periytyvät joukon historian vaiheista. 

Joukko-osastoihin kuuluvilla joukkoyksiköillä on lisäksi omia perinteitään.

´