Hyppää sisältöön

Merisotakoulun historia ja perinteet

Merisotilaita alettiin kouluttaa Suomessa jo 1700-luvun puolivälissä, jolloin perustettiin saaristolaivasto. Tätä Augustin Ehrensvärdin komentamaa laivastoa varten alettiin kouluttaa laivapoikia vuonna 1756. Meriupseerien koulutus alkoi Meriväen koulussa vuonna 1779.

Vuonna 1919 perustettiin itsenäisen Suomen Kadettikoulu, ja muutama vuosi myöhemmin kouluun saatiin Merikadettiosasto.

Vuonna 1923 perustettiin Meripuolustuksen kapitulanttikoulu Suomenlinnaan, ja Kadettikoulun Merikadettiosasto laajennettiin rannikkotykistö- ja laivastolinjat käsittäväksi meripuolustusosastoksi vuonna 1927.

Merisotakoulun synty

Merisotakoulu perustettiin vuonna 1930 Kadettikoulun entisestä meripuolustusosastosta, Haminan Reserviupseerikoulun entisestä rannikkotykistölinjasta sekä Meripuolustuksen entisestä Kapitulanttikoulusta.

Koulu toimi alussa hajallaan Katajanokalla ja Länsi-Mustasaarella, kunnes tammikuussa 1936 kaikki osastot pääsivät muuttamaan Suomenlinnan Pikku-Mustasaarelle peruskorjattuun koulurakennukseen, nykyiseen Merisotakoulun päärakennukseen.

Ensimmäiset kolmekymmentä vuotta Merisotakoulu koulutti päällystöä sekä laivastolle että rannikkotykistölle. Kuusikymmentäluvun jälkipuoliskolla rannikkotykistön päällystökoulutus siirtyi Santahaminaan perustetulle Rannikkotykistökoululle. Näin jatkui aina vuoteen 1998, jolloin Merisotakoulu ja Rannikkotykistökoulu liitettiin yhteen.

Perinteet

Merisotakoulun vuosipäivää vietetään 18.10.

Kyseisenä päivänä vuonna 1756 Ruotsi-Suomen kuningas Aadolf Fredrik antoi käskyn saaristolaivaston perustamisesta.

Kunniamarssi

Merisotakoulun kunniamarssi on Väinö Haapalaisen vuonna 1956 säveltämä Meren laulu. Aikaisemmin käytettiin kadettikoulun kunniamarssia Ateenalaisten laulu.

Koulun lippu

Merisotakoulun lippu on Saaristolaivaston perinteiden mukaisesti väriltään sininen. Lipun on suunnitellut professori Carolus Lindberg ja se on otettu käyttöön 28.1.1933.

Lipun keskuskuviona on vaakunaleijona ja kulmissa vuosilukuja: vuonna 1756 perustettiin Saaristolaivasto ja vuonna 1779 aloitettiin meriupseerikoulutus Viaporissa. Vuonna 1919 perustettiin itsenäisen Suomen Kadettikoulu, ja Meriostakoulu perustettiin 1930.

Sotien aikaisista ansioista ylipäällikkö myönsi Merisotakoululle vapaudenristin vuonna 1947, ja rististä tehtiin koulun lipun kärkikuvio.

Tärkeimmät Merisotakoulun historiaan liittyvät vuosiluvut

1756

Kuningas Aadolf Fredrik antoi 18.10. käskyn perustaa saaristolaivasto, ja sitä varten aloitettiin laivapoikakoulutus. Saaristolaivaston komentajaksi tuli Augustin Ehrensvärd.

1779

Aloitettiin meriupseerikoulutus Viaporissa, Meriväen koulussa.

1919

Itsenäisen Suomen Kadettikoulu perustettiin.

1922

Kadettikoulussa aloitti toimintansa itsenäinen Merikadettiosasto.

1923

Meripuolustuksen kapitulanttikoulu perustettiin Suomenlinnaan.

1927

Merikadettiosasto laajennettiin rannikkotykistö- ja laivastolinjat käsittäväksi meripuolustusosastoksi.

1930

Merisotakoulu perustettiin yhdistämällä Kadettikoulun meripuolustusosasto, Reserviupseerikoulun rannikkotykistölinja sekä Meripuolustuksen Kapitulanttikoulu.

1952

Laivasto itsenäistyi omaksi puolustushaarakseen ja rannikkotykistö liitettiin maavoimiin. Samana vuonna Merisotakoulusta tuli Pääesikunnan alainen sotilasopetuslaitos, jossa annettiin koulutusta sekä laivasto- että rannikkotykistölinjalla.

1960

Merisotakoulu alistettiin merivoimien komentajalle.

1963

Rannikkotykistökoulu perustettiin. Rannikkotykistön koulutus siirtyi Merisotakoulusta Santahaminaan.

1990

Rannikkotykistökoulu yhdistettiin Suomenlinnan Rannikkotykistörykmenttiin.

1998

Rannikkotykistö liitettiin Merivoimiin ja samalla Rannikkotykistökoulu yhdistettiin Merisotakoulun kanssa. Uuden sotilasopetuslaitoksen nimeksi tuli Merisotakoulu ja sen sijoituspaikaksi Suomenlinna.

´