Hyppää sisältöön

Ilmasotakoulun historia ja perinteet

Ilmasotakoulu juontaa juurensa 27.11.1941 Naarajärvellä annettuun käskyyn perustaa Ilmavoimien Viestivarikko, joka laajennettiin 2.11.1942 Ilmavoimien Viestikouluksi.

Ilmavoimien Viestivarikon tehtävänä oli viestihuollon suoritus ja samalla ilmavoimien viestihenkilöstön koulutus. Jo tuolloin oli tarkoituksena muodostaa sellainen runko, joka olisi pohjana suunnitellulle Ilmavoimien Viestikoululle.

Ilmavoimien Viestivarikon toiminta monipuolistui ja ilmavoimien viestihenkilöstön koulutus laajeni vuonna 1942 huomattavasti. Naarajärven tilat kävivät ylivoimaisen ahtaaksi eikä Ilmavoimien Viestivarikon nimi vastannut tarkoitustaan.

Ilmavoimien Viestikoulu siirrettiin joulukuussa 1943 Hämeenlinnaan, jossa se toimi aina vuoteen 1962. Tuolloin saatiin käyttöön myös Parolan lentokenttä laitteineen. Sodan jälkeen Ilmavoimien Viestikoulu joutui vaihtamaan jäälleen nimensä, nyt Ilmavoimien Viestipataljoonana.

Luonetjärven varuskunta luonteva paikka sijoitukselle

Ensimmäiset suunnitelmat Ilmavoimien Viestipataljoonan siirtämisestä Luonetjärven varuskuntaan olivat tehtynä jo vuonna 1949, mutta tuolloin niitä ei vielä toteutettu. Uuden sijoitus paikkakunnan etsimistä jatkettiin ja vuonna 1959 aloitettiin rakentamaan uutta kasarmialuetta Luonetjärven länsirannalle, johon pataljoona pääsi muuttamaan kesälle 1962. Luonetjärven varuskunta olikin luonteva paikka, olihan Lentorykmentti 4 toiminut siellä vuodesta 1939 alkaen. Neljä vuotta myöhemmin 1.11.1966 nimi muutettiin taas Ilmavoimien Viestikouluksi, joka vastasi parhaiten sitä laajaa varusmiesten ja henkilökunnan kurssitoimintaa ja muita koulutustehtäviä.

Ilmavoimien Viestikoulun pitkällisen kehittämistyön tuloksena oli 27.5.1971 hyväksyminen sotilasopetuslaitokseksi. Tämä mahdollisti paremmat mahdollisuudet koulutuksen suunnitteluun, kohdentamiseen ja toimeenpanoon. Sotilasopetuslaitoksen aseman myöntäminen Ilmavoimien Viestikoululle oli sen koulutustehtävän ja tarjoaman koulutuksen pohjalta hyvin perusteltua.

Ilmavoimien Viestikoulun alaiseksi erillisyksiköksi vuonna 1989 liitettiin Luonetjärven Varuskunnansoittokunta – seuraavasta vuodesta lähtien Ilmavoimien Soittokunta.

Ilmavoimien Viestikoulun merkitys 2000-luvulla kasvoi voimakkaasti. Siitä kehittyi ensin akateeminen oppilaitos ja myöhemmin puolustushaarakoulu (vuoden 2004 alusta lukien). Vuoden 2005 alusta Ilmavoimien Viestikoulu muuttui Ilmasotakouluksi ja samalla Tukilentolaivue liitettiin kokonaisuudessaan Ilmasotakouluun. Tuoreimpana uudistuksena oli vuoden 2008 alusta Ilmatorjuntakoulun sulauttaminen Ilmasotakoulun organisaatioon. Ilmasotakoulu vastaa vuoden 2008 alusta lukien kokonaisuudessaan ilmapuolustuksen kantahenkilökunnan koulutuksen toimeenpanosta.

Ilmasotakoulu vaalii edeltävien joukko-osastojen perinteitä

  • Ilmavoimien Viestipataljoona
  • Ilmavoimien Viestikoulu
  • Kuljetuslentolaivue ja Tiedustelulentolaivue
  • Luonetjärven soittokunta
  • Ilmatorjuntakoulu
´