Kansainvälinen kriisinhallinta

Kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen on Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä.

Osallistumista määrittää laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (kriisinhallintalaki), jonka mukaan Suomi voi osallistua kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään tai palauttavaan sekä humanitaariseen ja siviiliväestön suojaamiseen tähtäävään sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä kerralla enintään 2 000.

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman varusmiespalveluksen suorittamista. Hakemukset jätetään Porin prikaatiin tai Merivoimien esikuntaan. Lisätietoa ja hakuohjeet löydät Rauhanturvaajaksi-sivulta.

KRIHAblogi

Sotilastarkkailijana UNTSO-operaatiossa - ensimmäinen osa

Komentaja Tapio Lineri palveli UNTSO-operaation Damaskoksessa toimivan sotilastarkkailijaosaston johtajana 1.4.2017–23.4.2018. Lue kolmiosaisesta Sotilastarkkailijana UNTSO-operaatiossa -blogisarjasta Linerin kokemuksista osana 70-vuotiasta operaatiota.

Suomi on osallistunut UNTSO:n (United Nations Truce Supervision Organization) sotilastarkkailijaoperaatioon vuodesta 1967 lähtien.

Perinteisesti Suomi on ollut operaation yksi suurimmista sotilastarkkailijoita lähettävistä valtioista. Tällä hetkellä operaatiossa palvelee noin 150 kansainvälistä sotilastarkkailijaa, joista 18 on suomalaisia. Isäntävaltiot ovat antaneet tunnustusta Suomen tekemälle pitkäjänteiselle työlle.

Pääosa suomalaisista upseereista toimii sotilastarkkailijoina tarkkailijaosastoissa Etelä-Libanonissa (OGL) ja Golanilla (OGG-T). Blogin kirjoittaja toimi Observer Group Golan – Damascusen (OGG-D) johtajana huhtikuulle 2018 asti asemapaikkanaan Damaskos.

Tunnelmia palveluksen alkuajoilta

Syyrian tilanne on vaihteleva jo kahdeksatta vuotta jatkuvan kuohunnan seurauksena. Nopeat tilannevaihtelut tuovat päivittäiseen sotilastarkkailijatoimintaan omanlaisensa lisän. Tavalliset ihmiset elävät kuitenkin tavallisten ihmisten elämää kuten missä tahansa maailmassa. On jopa hämmästyttävän ihailtavaa nähdä, kuinka sopeutuvaisia ja toiset ihmiset huomioonottavia syyrialaiset ovat edelleen.

UNTSO:n sotilastarkkailijat joutuivat väliaikaisesti vetäytymään pois Syyriasta vuonna 2014, jolloin operaation mandaatin mukaiselle tarkkailutoiminnalle ei maan tilanteesta johtuen ollut edellytyksiä. Elokuun alussa 2016 OGG-D:n pieni esikuntaosa pääsi palaamaan takaisin Damaskoksen kaupungin länsilaidassa olevaan YK:n tukikohtaan ja syyskuussa 2016 ensimmäinen tarkkailijaryhmä muodostettiin uudelleen. Tarkkailijoilla oli vahva motivaatio ja innostus päästä jatkamaan toimintaa jälleen Syyriassa.

Myös itselleni oli todella mielenkiintoista aloittaa sotilastarkkailijaoperaationi keväällä 2017 haastavissa oloissa UNTSO:n historiallisilla toiminta-alueilla.

Alkuvuonna 2017 Syyrian tarkkailijaosasto ja koko operaatio seurasivat Syyrian tilannetta tarkasti ja valmistautuivat toiminnan laajentumiseen. Maalis-huhtikuun aikana tarkkailijaosasto saattoi jatkaa aktiivista tarkkailutoimintaa ja arvokkaiden havaintojen tekoa Hermon-vuoren tilapäisiltä tarkkailupaikoilta käsin.

Hermon-vuoren jylhän kauniit maisemat tarjosivat aivan henkeä salpaavan toimintaympäristön. Normaalin tarkkailutoiminnan lisäksi kiikareilla saattoi havaita välillä monia mielenkiintoisia tapahtumia luonnon ilmiöistä puhumattakaan. Viikonlopun ulkotyöt Hermon vuorella olivat mahtavaa vastapainoa toimistossa vietetyille palveluspäiville - erityisesti pikkupojasta asti luonnosta ja linnuista kiinnostuneelle sotilastarkkailijalle.

Tilanteen kehitystä

Edelleen vuonna 2017 pääkaupungissa Damaskoksessa ja sen lähistöillä, erityisesti itäisissä esikaupungeissa, käytiin poikkeuksellisen kiivaita taisteluita. Tarkkailijoiden toimintaa kyettiin kuitenkin jatkamaan Hermon-vuorella ja liikkuminen turvallisiksi arvioiduilla alueilla oli mahdollista. Vilkkaasta ja nopeatempoisesta ympäristöstä huolimatta pääosa kesäkaudesta voitiin toteuttaa sangen suunnitellusti.

Syyriassa oli pitkiä ajanjaksoja, jolloin olisi ollut helppo unohtaa maan hauras turvallisuustilanne. Syyrialaiset ihmiset olivat hämmästyttävän ystävällisiä ja kohteliaita meitä sotilastarkkailijoita kohtaan.Vuoden aikana sain useasti mahdollisuuden vierailla matkustaa naapurimaissa palvelustehtäviin liittyen. Ajokilometrejä ja pitkiä palveluspäiviä kertyi paljon.

Etukäteen en voinut edes arvailla, kuinka mielenkiintoisen ja upean kokemuksen vuosi tarkkailijana 70-vuotiaassa UNTSO-operaatiossa voisi tuoda sotilaan elämään.

Lue lisää tarkkailijoiden päivittäisestä työstä blogisarjan seuraavasta osasta.

instagram